COVID-19 (KORONAVIRUS) PODACI ZA ŽUPANIJU POSAVSKU

OPĆINA Domaljevac-Šamac  Odžak  Orašje UKUPNO: Županija Posavska
Zaraženi 1 2 0 3
Izliječeni 1 2 0 3
Umrli 0 0 0 0

Broj osoba u samoizolaciji: 40
Broj testiranih osoba: 202                                                                 
Podaci ažurirani: 03.06.2020. godine u 9.00 sati

BROJEVI DEŽURNIH SLUŽBI ZA COVID-19

Zavod za javno zdravstvo ŽP: 031 714 608 / 031 711 906
DZ Odžak: 031 761 048
DZ Domaljevac-Šamac: 031 791 054 / 063 164 767 / 063 034 060
DZ Orašje: 031 744 030

Odobren rad poslovnim subjektima i ugostiteljskim objektima do 24.00 sata

Broj: 15-40-1-1-108/20Dana 28.05.2020.godine Na temelju članka 108.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih...

Odobreno kretanje starijim i mlađim osobama

Broj: 15-40-1-1-82-3/20Orašje:15.05.2020.godine Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih...

Dozvoljen rad vrtića na teritoriju Županije Posavske

Broj: 15-40-1-1-97/20Orašje, 13.05.2020. godine Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih...

Dozvoljava se rad auto škola na području ŽP

Broj: 15-40-1-1-96/20Orašje, 13.05.2020.godine Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i...

Priopćenje za javnost

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike sukladno točki II. Zaključka Vlade Županije Posavske o prihvaćanju Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju...

Priopćenje Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP za 01.06.2020. godine

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije PosavskePriopćenje od 01.06.2020. godine u 09.00 sati -Krizni stožer Ministarstva zdravstva...

Priopćenje Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP za 29.05.2020. godine

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije PosavskePriopćenje od 29.05.2020. godine u 09.00 sati -Krizni stožer Ministarstva zdravstva...

Priopćenje Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP za 28.05.2020. godine

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije PosavskePriopćenje od 28.05.2020. godine u 09.00 sati -Krizni stožer Ministarstva zdravstva...