Izvod iz iz zapisnika sa 120. sjednice Vlade Županije Posavske

Kategorije

DRUŠTVENE MREŽE

1,964ObožavateljiLike
13SljedbeniciSlijediti
14PretplatniciPovežite se

 

 

 

 

 

Izvod iz zapisnika
sa 120. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 17.12.2018. godine

Sjednica je počela sa radom u 11:00 sati

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
Kata Prgić

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
3. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
5. Prijedlog zaključka

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

Zaključci:

-ad.1.-
Donosi se Odluka o utvrđivanju visine naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu

-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

-ad.3.-
Donosi se Zaključak o popuni upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

-ad.4.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

-ad.5.-
Donosi se Zaključak

Sjednica je završena u 12:00 sati

Broj:01-02-548-1/18
Orašje, 17.12.2018.g.

Tajnik Vlade                                                        Predsjednik Vlade

___________________                                       _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif