Izvod iz zapisnika sa 123. sjednice Vlade Županije Posavske

Kategorije

DRUŠTVENE MREŽE

1,972ObožavateljiLike
13SljedbeniciSlijediti
14PretplatniciPovežite se

Izvod iz zapisnika sa 123. sjednice Vlade Županije Posavske održane 14.01.2019. godine

Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
Kata Prgić

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu

2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019.godinu Ministarstvu financija

3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

4. Prijedlog zaključka o primanju k znanju Izvješća

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

Zaključci:

-ad.1.-
Donosi se Odluka o kriterijima raspodjele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu

-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019.godinu Ministarstvu financija

-ad.3.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

-ad.4.-
Donosi se Zaključak o primanju k znanju Izvješća

Sjednica je završena u 14:30 sati

Broj:01-02-01-1/19
Orašje, 14.01.2019.g.

Tajnik Vlade                                                        Predsjednik Vlade

___________________                                       _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif