Izvod iz zapisnika sa 35. sjednice Vlade Županije Posavske

Kategorije

DRUŠTVENE MREŽE

1,975ObožavateljiLike
13SljedbeniciSlijediti
14PretplatniciPovežite se

 

 

 

 

 

 

Izvod iz zapisnika
sa 35. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 16.05.2016. godine

Sjednica je počela sa radom u 12,00 sati

 

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 33. i 34. sjednice Vlade Županije Posavske.
Zapisnici su jednoglasno usvojeni.
Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

D n e v n i r e d
1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa,
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske,
3. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

Zaključci

-ad.1.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa.

-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske.

-ad.3.-
Donosi se Zaključak o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade.
Sjednica je završena u 12:30 sati

Broj:01-02-237-1/16
Orašje, 16.05.2016.g.

 

 

Tajnik Vlade                                                                                      Predsjednik Vlade

___________________                                                           _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                      Marijan Klaić, mag. ing. aedif