Izvod iz zapisnika sa 51. sjednice Vlade Županije Posavske

Kategorije

DRUŠTVENE MREŽE

1,975ObožavateljiLike
13SljedbeniciSlijediti
14PretplatniciPovežite se

 

 

 

 

 
Izvod iz zapisnika
sa 51. izvanredne sjednice Vlade Županije Posavske
održane 31.10.2016. godine
Sjednica je počela sa radom u 13:30 sati

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, predsjednik predlaže slijedeći
Dnevni red
1. Prijedlog zaključka u svezi sa aktivnostim SIPE na području Općine Orašje na dan 31.10.2016.g.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

Zaključci

-ad.1.-
Donosi se Zaključak u svezi sa aktivnostim SIPE na području Općine Orašje na dan 31.10.2016.g.

Sjednica je završena u 15,30 sati

Broj:01-02-537-1/16
Orašje, 31.10.2016.g.

Tajnik Vlade                                                                                   Predsjednik Vlade

___________________                                                         _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                          Marijan Klaić, mag. ing. aedif