Izvod iz zapisnika sa 52. sjednice Vlade Županije Posavske

Kategorije

DRUŠTVENE MREŽE

1,975ObožavateljiLike
13SljedbeniciSlijediti
14PretplatniciPovežite se

 

Izvod iz zapisnika
sa 52. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 11.i 14.11.2016. godine

 

 

Sjednica je počela sa radom u 11.11.2016.g. u 10:00  i prekinuta u 11:00 sati, te je nastavljena 14.11.2016.g. u 10:30 a završena u 11:30 sati.

 

 

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 50. i 51.sjednice Vlade Županije Posavske.

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

 

Dnevni red

 1. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o srednjem školstvu
 2. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o osnovnom školstvu
 3. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj
 4. Prednacrt zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike tijela uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vlada županija sa pregovaračkim timom sindikata državnih službenika i nemještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova za uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namjenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
 9. Prijedlog zaključka o upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
 10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
 11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec listopad i studeni tekuće godine
 12. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine
 13. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine
 14. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – jednog službenog automobila

 

D o p u n a    d n e v n o g    r e d a

 

1.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Mjesnoj zajednici Orašje

 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

3.Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na području Županije Posavske

4.Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje

5.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke roba – policijske opreme

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

 

Dnevni red i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni slijedeći:

Zaključci

-ad.1.-

Utvrđuje  Nacrt zakona o dopunama Zakona o srednjem školstvu i upućuje Skupštini Županije Posavske

ad.2.-

Utvrđuje  Nacrt zakona o dopunama Zakona o osnovnom školstvu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.3.-

Utvrđuje  Nacrt zakona o dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.4.-

Utvrđuje Nacrt zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.5.-

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike tijela uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vlada županija sa pregovaračkim timom sindikata državnih službenika i nemještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine

ad.6.-

Donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova za uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju

-ad.7.-

Donosi se Odluka  o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namjenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava

-ad.8.-

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

-ad.9.-

Donosi se Zaključak o upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

-ad.10.-

Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za upošljavanje

-ad.11.-

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec listopad i studeni tekuće godine

-ad.12.-

Donosi se Zaključak

1.Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine

-ad.13.-

Donosi se Zaključak

1.Usvaja se Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine

-ad.14.-

Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – jednog službenog automobila

-ad.15.-

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Mjesnoj zajednici Orašje

-ad.16.-

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

-ad.17.-

Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na području Županije Posavske

-ad.18.-

Donosi se Rješenje o razrješenju dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje

-ad.19.-

Raspravo po Zaključku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na neodređno vrijeme odgađa se za narednu sjednicu Vlade

-ad.20.-

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke roba – policijske opreme

-ad.21.-

Donosi se Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

 

Sjednica je završena u 11,30 sati

 

 

Broj:01-02-549-1/16

Orašje, 14.11.2016.g.

 

Tajnik Vlade                                                           Predsjednik Vlade

___________________                                             _____________________

Katica Baotić, dipl. prav.                                              Marijan Klaić, mag. ing.aedif