Izvod iz zapisnika sa 56. sjednice Vlade Županije Posavske

Kategorije

DRUŠTVENE MREŽE

1,979ObožavateljiLike
13SljedbeniciSlijediti
14PretplatniciPovežite se

Izvod iz zapisnika
sa 56. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 19.12.2016. godine

Sjednica je počela sa radom u 13:00 sati.

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, predlaže slijedeći
Dnevni red
1. Nacrt Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
2. Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Orašje
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Odžak
5. Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2016.godine
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posvske
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
9. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
11. Prijedlog odluke o usvajanju dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama u 2016.godini
13. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
14. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje
16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu
17. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2016./2017.godine
19. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju
20. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
21. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske
22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti direktoru Županijske uprave za inspekcijske poslove na donošenje rješenja o visini naknade
23. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa broj 3 ugovora o dijeljenju troškova
24. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa ugovora o dijeljenju troškova između UNDP-a i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
25. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u
26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
27. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
28. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave radova – uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
29. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

Zaključci

-ad.1.-
Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.2.-
Utvrđuje se Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.3.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Orašje

-ad.4.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Odžak

-ad.5.-
Donosi se Odluka o utvrđivanju naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2016.godine

ad.6.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posvske

-ad.7.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

-ad.8.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

-ad.9.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

-ad.10.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

-ad.11.-
Donosi se Odluka o usvajanju dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu

-ad.12.-
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama u 2016.godini

-ad.13.-
Donosi se Odluka o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad

-ad.14.-
Donosi se Odluka o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe

-ad.15.-
Donose se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje

-ad.16.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu

-ad.17.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo

-ad.18.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2016./2017.godine

-ad.19.-
Donosi se Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju

-ad.20.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

-ad.21.-
Donosi se Zaključak o neradnim danima na području Županije Posavske

-ad.22.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti direktoru Županijske uprave za inspekcijske poslove na donošenje rješenja o visini naknade

-ad.23.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa broj 3 ugovora o dijeljenju troškova

-ad.24.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa ugovora o dijeljenju troškova između UNDP-a i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

-ad.25.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u

-ad.26.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

-ad.27.-
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

-ad.28.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave radova – uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

-ad.29.-
Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
Sjednica je završena u 14,30 sati
Broj:01-02-628-1/16
Orašje, 21.12.2016.g.

 

Tajnik Vlade                                                                                   Predsjednik Vlade

___________________                                                        _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                         Marijan Klaić, mag. ing. aedif