Izvod iz zapisnika sa 60. sjednice Vlade Županije Posavske

Kategorije

DRUŠTVENE MREŽE

1,979ObožavateljiLike
13SljedbeniciSlijediti
14PretplatniciPovežite se

 

 

 

 

 

Izvod iz zapisnika

sa 60. sjednice Vlade Županije Posavske

održane 06.02.2017. godine

 

 

Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati

 

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 58. i 59. sjednice Vlade Županije Posavske.

Zapisnici su jednoglasno usvojeni.

Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

 

 

Dnevni red

 

 1. Prijedlog odluke o kriterijima raspodijele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
 2. Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste kandidata za volontiranje
 4. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za izradu Nacrta zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske
 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju
 6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske
 7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
 8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana
 9. Prijedlog zaključka o davanju   suglasnosti
 10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
 11. Odgovori na poslaničko pitanje
 12. Odgovori na zastupnička pitanja

 

Dopuna dnevnog reda

 

1.Prijedlog zaključka ( Izvješća o radu za 2016.godinu)

 1. Prijedlog zaključka ( Programi rada za 2017.godini)

3.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom

Županije  Posavske za 2017. godinu  na poziciji Grantovi za šport i kulturu

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju nacrta kolektivnih ugovora

 

 

Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni slijedeći:

Zaključci

-ad.1.-

Donosi se Odluka o kriterijima raspodijele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu

ad.2.-

Objavljuje  se Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

-ad.3.-

Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste kandidata za volontiranje

-ad.4.-

Donosi se Rješenje o imenovanju povjerenstva za izradu Nacrta zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske

-ad.5.-

Donosi se Rješenja o imenovanju Upravno vijeća Županijske bolnice u Orašju

-ad.6.-

Donosi se Zaključak o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske

-ad.7.-

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

-ad.8.-

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana

-ad.9.-

Donosi se Zaključak o davanju   suglasnosti

-ad.10.-

Donosi se Zaključak o  davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti

-ad.11.-

Donosi se Zaključak:

1.Objedinjuju se Odgovori na poslanička pitanja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa (broj:06-49-78-2/17, od 02.02.2017.godine) i Ministarstva zdrvstva, rada i socijalne politike (broj:07-49-26-1/17, od 01.02.2017.godine) i upućuju Federalnom ministarstvu obrazovanja.

-ad.12.-

Utvrđuju  se Odgovori na zastupnička pitanja

-ad.13.-

Donosi se Zaključak (Izvješća o radu za 2016.godinu)

-ad.14.-

Donosi se Zaključak (Programi rada za 2017.godini)

-ad.15.-

Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom  Županije  Posavske za 2017. godinu  na poziciji Grantovi za šport i kulturu

-ad.16.-

Ne donosi se Zaključak o prihvaćanju nacrta kolektivnih ugovora

 

Sjednica je završena u 15,45 sati

 

Broj:01-02-26-1/17

Orašje, 07.02.2017.g.

 

 

Tajnik Vlade                                                                        Predsjednik Vlade

___________________                                             _____________________

Katica Baotić, dipl. prav.                                             Marijan Klaić, mag. ing. aedif