Ministarstvo financija Županije Posavske

DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU

Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19)...

INFORMACIJA O PODNOŠENJU PRORAČUNSKIH ZAHTJEVA ZA 2022. GODINU

Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), te...

Ministarstvo financija dokumenti 2020

Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2020. godinuIzvršenje Proračuna Županije Posavske za 2020. godinuIzvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2020....

Pogledajte sve obavijesti ministarstva

ministar financija

Mijo Stanić

 

Adresa

Jug I bb
76270 Orašje
Tel/fax:+387 31 712-695
e-mail: financije@zp.gov.ba

 

Više o ministarstvu

Ministarstvo financija Županije Posavske obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

 • pravovremenu izradu propisa  iz  oblasti  financija, a naročito izradu Proračuna, Zakona o izvršavanju proračuna i Dokumenta okvirnog proračuna
 • pravovremeno i dosljedno izvršavanje Proračuna Županije Posavske sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonu o izvršavanju proračuna Županije Posavske i Zakonu o riznici u Federacije Bosne i Hercegovine
 • izradu propisa iz nadležnosti Županije Posavske koji se odnose na izvršavanje Proračuna Županije Posavske kao i propisa na temelju kojih zaposlenici korisnika Proračuna ostvaruju svoja prava, a odnose se na financijska sredstva proračuna
 • dosljedno i pravovremeno izvješćivanje Vlade i Skupštine Županije Posavske o izvršavanju Proračuna Županije Posavske, kao i izvješćivanje o primjeni drugih propisa iz oblasti financija
 • upravljanje Jedinstvenim računom riznice
 • obračun i isplatu plaća i naknada za sve proračunske korisnike
 • knjigovodstvenu evidenciju za sve proračunske korisnike
 • plaćanje računa za sve proračunske korisnike
 • evidenciju i raspodjelu javnih prihoda proračuna
 • provođenje financijskog upravljanja i kontrole
 • pripremanje i provođenje postupaka interne revizije.