Poziv za održavanje javne rasprave o Nacrtu zakona o turizmu Federacije BiH i Nacrtu...

Federalno ministarstvo okoliša i turizma poziva vas na javnu raspravu o Nacrtu zakona o turizmu Federacije BiH i Nacrtu zakona o boravišnoj pristojbi Federacije...

Obavijest za sve zainteresirane privredne subjekte osposobljene za izvođenje radova na izradi horizontalne signalizacije

          BOSNA i HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša O R A Š J E Na temelju članka 28. točka (4) Zakona...

Javna rasprava i prezentacija projekta “Uređenje centra Odžaka“

          Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Vlada Županije Posavske Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske Datum, 30.05.2016.godine Ministar prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske...

PRATITE NAS

1,730ObožavateljiLike
15SljedbeniciSlijediti
8SljedbeniciSlijediti
13PretplatniciPovežite se

NAJČITANIJE

• Ministar rukovodi državnom službom u Ministarstvu;
• predstavlja državnu službu u Ministarstvu; osigurava i organizira: zakonito, transparentno, učinkovito, ekonomično, profesionalno i politički neovisno obavljanje poslova državne službe;
• donosi propise, opće i pojedinačne akte za koje je ovlašten i poduzima druge mjere i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva,
• odlučuje u skladu sa zakonom o pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika u organu državne službe u vršenju službe.

U sektoru prometa i veza obavljaju se poslovi koji se naročito odnose na:
• implementaciju Zakona i provedbenih propisa iz oblasti prometa i veza;
• održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje regionalnim i lokalnim cestama te davanje suglasnosti za izgradnju i rekonstrukciju cesta i prateće cestovne infrastrukture;
• unutarnji i međunarodni cestovni promet;
• poštanski i telekomunikacijski promet;
• promet na unutarnjim vodama;
• inspekcijske poslove u oblasti cestovnog prometa, riječnog prometa i inspekcije cesta;
• drugi poslovi utvrđeni pozitivnim propisima iz oblasti prometa i veza.

pibus leo.

U sektoru turizma i zaštite okoliša obavljaju se poslovi  turizma i zaštite okoliša koji se odnose na:
• implementaciju Zakona o provedbenih propisa iz oblasti  turizma i zaštite okoliša;
• promet roba i usluga u unutarnjem i inozemnom prometu;
• turizam i zaštita okoliša
• funkcioniranje tržišta;
• uticaj gospodarskog sustava i ekonomske politike na tržištu rada i usluga;
• odnose ponude i potražnje;
• pravni položaj djelatnosti u sektoru;
• zajednička ulaganja sa stranim partnerima;
• snabdjevenost i snabdijevanje tržišta robama;
• informatičko-propagandnu djelatnost u oblasti turizma;
• inspekcijske poslove u oblasti  turizma i zaštite okoliša;
• drugi poslovi utvrđeni pozitivnim propisima iz oblasti turizma i zaštite okoliša
• provedbu i praćenje planskog upravljanja, korištenja i zaštite prostora,
• provođenje mjera i uvjeta upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa,
• provođenje mjera očuvanja, zaštite i poboljšanja zaštite okoliša,
• pružanje pomoći u radu gospodarskih subjekata sukladno zahtjevima zaštite okoliša,
• pripremanje prijedloga kantonalnog plana zaštite okoliša,
• analiza i ocjena stanja okoliša i djelatnosti zaštite okoliša,
• uspostava i upravljanje sustavom informiranja o okolišu u Županiji,
• vođenje katastra zagađivača i korisnika okoliša,
• izdavanje okolišnih dopuštenja za korištenje okoliša iz svoje nadležnosti i drugih dopuštenja za pogone i postrojenja u skladu sa posebnim propisima, a zajedno/usklađeno s okolišnim dopuštenjem,
• organiziranje poslova kojima je cilj sprječavanje ili smanjenje štetnih posljedica po okoliš,
• inspekcijski nadzor nad provedbom kantonalnih zakona i drugih kantonalnih propisa iz područja zaštite okoliša,
• poticanje javnosti i sudjelovanje javnosti u aktivnostima kojima je cilj zaštita okoliša,
• suradnja sa nevladinim organizacijama za zaštitu okoliša na svim nivoima,
i drugi poslovi utvrđeni pozitivnim propisima iz oblasti turizma

Preuzimanje