MUP-Konačna lista kandidata

423

Konačna lista kandidata predloženih za zapošljavanje u činu “policajac”

Konačna lista kandidata predloženih za zapošljavanje u činu “mlađi inspektor”