Naredba i Preporuka od 23.07.2020. godine

1410

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike sukladno točki II. Zaključka Vlade Županije Posavske o prihvaćanju Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH kojom se zadužuje Županijski stožer civilne zaštite i Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike da i dalje prate i procjenjuju stanje epidemiološke situacije na području Županije Posavske i na temelju mjera kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva utvrđuju mjere i aktivnosti za sprečavanje širenja koronavirusa (COVID-19), na 28. sjednici održanoj dana 24.07.2020. godine podržao je Naredbu Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4278/20 od 23.07.2020. godine, kao i Preporuku broj: 01-33-4279/20 od 23.07.2020. godine.

Naredba se primjenjuje od 25.07.2020. godine i odnosi se na područje cijele Federacije BiH, pa tako i na područje Županije Posavske.

MINISTAR
Damir Živković, dipl.oec.