Zapovijedi od 29.05., 31.05. i 12.06.

500

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike sukladno točki II. Zaključka Vlade Županije Posavske o prihvaćanju Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH kojom se zadužuje Županijski stožer civilne zaštite i Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike da i dalje prate i procjenjuju stanje epidemiološke situacije na području Županije Posavske i na temelju mjera kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva utvrđuju mjere i aktivnosti za sprečavanje širenja koronavirusa (COVID -19), na 22. sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine podržao je Naredbu Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-3223/20 od 29.05.2020. godine i broj: 01-33-3223-1/20 od 31.05.2020. godine, 01-33-3510/20 od 12.06.2020. godine.

Naredbe se odnose na područje cijele Federacije BiH, pa tako i za područje Županije Posavske.

MINISTAR
Damir Živković, dipl.oec