Zapovijed od 18.12.2020.g.

776

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), na 49. sjednici održanoj dana 18.12.2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12) donio je Zapovijed broj 07-33-52-892/20 od 18.12.2020.godine.

MINISTAR
Damir Živković, dipl.oec.