KATEGORIJA

Javni natječaji

Lista s rezultatima postignutim na svim testovima za upošljavanje u čin “Mlađi inspektor”-MUP ŽP

Lista s rezultatima postignutim na svim testovima za upošljavanje u čin "Mlađi inspektor"Preuzmi

Lista s rezultatima postignutim na svim testovima za upošljavanje u čin “Policajac”-MUP ŽP

Lista s rezultatima postignutim na svim testovima za upošljavanje u čin "Policajac"Preuzmi

Posljednje obavijesti

spot_img