Donacije za borbu protiv pandemije koronavirusa (COVID-19) zdravstvu Županije Posavske

Vlada Županije Posavske obavještava sve pravne i fizičke osobe u zemlji i inozemstvu da donacije namijenjene opremanju zdravstvenih ustanova u Županiji Posavskoj za borbu protiv pandemije koronavirusa ( COVID-19) mogu uplatiti na sljedeće račune Županije Posavske uz primjenu dolje navedenih instrukcija.

Uplate u KM na depozitni račun otvoren u UniCredit Bank Mostar- Poslovna jedinica Orašje:

Depozitni račun Županije Posavske broj: 338-000-2210457121

Primatelj: proračun Županije Posavske

Adresa: Obilaznica Jug I bb, 76270 Orašje

Svrha uplate:Pomoć zdravstvenim ustanovama (COVID-19)

Vrsta prihoda (upisati odgovarajuću vrstu): 733111 (Donacije od domaćih fizičkih osoba)

                                                                       733112 (Donacije od pravnih osoba)

Proračunska organizacija: 9999999

Poziv na broj: 0000000000

Općina: 068

Devizne uplate na račun otvoren u UniCredit Bank Mostar- Poslovna jedinica Orašje:

SWIFT Code: UNCRBA 22

IBAN: BA 39 3380 6048 0733 9345