Javni poziv

2690

Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske u postupku izdavanja okolinske dozvole za obavljanje djelatnosti- benzinske pumpe, plinske stanice i auto servisa „UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški podružnica Orašje upućuje
JAVNI POZIV

za uvid u zahtijev u postupku izdavanja okolinske dozvole za obavljanje djelatnosti -benzinske pumpe, plinske stanice i auto servisa
Investitor „UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški podružnica Orašje, ulica Bana Jelačića bb, Ljubuški, podnio je zahtijev Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske za izdavanje okolinske dozvole za djelatnosti- benzinske pumpe, plinske stanice i auto servisa, na parceliama k.č.5758/14 i 5785/15 u k.o. Donja Mahala, općina Orašje (Poslovna zona II).
U postupku uključivanja javnosti  Ministarstvo ovim putem poziva sve zainteresirane (građane, udruženja, organe i organizacije) da kompletan zahtjev sa prilozima investirora mogu dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva prometa,veza,turizma i zaštite okoliša u Odžaku, svakim radnim danom od 9 do 15 sati počev od 27.05.2015. pa do 04.06.2015.godine.
Lice ovlašteno za davanje dokumentacije na uvid je Samir Čengić, stručni suradnik za okoliš.
Mišljenja, prijedloge i sugestije o navedenom zahtjevu mogu se dostaviti pismeno putem faxa na broj: 031/ 713-330, na mail:minprom.zupposavske@yahoo.comili direktno u Ministarstvo kod lica ovlaštenog za davanje dokumentacije na uvid u Odžaku.
MINISTARSTVO PROMETA
VEZA , TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA