Javni poziv

2832

Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske u postupku izdavanja okolinske dozvole investitora Janja Filipović iz Donje Mahale, upućuje
JAVNI POZIV
za održavanje Javne rasprave u postupku izdavanja okolinske dozvole

Investitor Janja Filipović , ul. S. Radića br. 216, Donja Mahala, podnio je Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za obavljanje djelatnosti uzgoj 18-tjednih pilenki u Oštroj Luci , na k.č. broj:2318/2 u k.o. Oštra Luka, općina Orašje.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole je prezentiran na web stranici Vlade Županije Posavske radi davanja mišljenja. Kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske u Odžaku.

Lice ovlašteno za davanje dokumentacije na uvid: Čengić Samir, stručni saradnik.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Vlade Županije Posavske.

Javna rasprava će se održati, 01.06.2015. godine sa početkom u 13.00 sati u Odžaku u prostorijama Vlade  Županije Posavske, sala za sastanke.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske
Jug I b.b.
76270 Orašje

 
MINISTARSTVO PROMETA, VEZA
TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA