Lista potencijalnih korisnika sredstava po provedenom Javnom pozivu Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja

Povodom objavljenih Javnih poziva Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, na dan 17.07.2018. godine, a na temelju članka 10. (4) Pravilnika o uvjetima,...

Liste potencijalnih korisnika sredstava po provedenim Javnim pozivima Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja

Povodom objavljenih Javnih poziva Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, na dan 17.07.2018. godine, a na temelju članka 9. (5) Pravilnika o uvjetima,...

Informacija o listi potencijalnih korisnika sredstava „ Granta za razvoj poduzetništva i obrta“

Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavilo je listu potencijalnih korisnika sredstava „Granta za razvoj poduzetništva i obrta za sva četiri objavljena Javna poziva Povodom objavljenih...

PRATITE NAS

1,730ObožavateljiLike
15SljedbeniciSlijediti
8SljedbeniciSlijediti
13PretplatniciPovežite se

Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja
Email:gospodarstvo@zupanijaposavska.ba
+387 31 762 701

KABINET MINISTRA

•Ministar predstavlja i zastupa ministarstvo
•Ministar rukovodi sektorima i Ministarstvom
•Organizira izvršavanje planiranih poslova iz nadležnosti Ministarstva, te osigurava učinkovitost u radu
•Tehnički koordinira rad unutarnjih ustrojbenih jedinica Ministarstva
•Brine i odgovara za zakonitost rada u Ministarstvu
•Prati i kontrolira zakonitost i transparentnost utroška odobrenih financijskih sredstava
•Donosi propise, opće i pojedinačne akte za koje je ovlašten i poduzima druge mjere i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva
•Vrši stručne obrade različitih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata
•Odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika, iz oblasti radnih odnosa, osim kad je Zakon o državnoj službi F BiH i pod zakonskim aktima utvrđeno da odlučuje Agencija za državnu službu i Odbor državne službe za priziv
•Priprema prijedloge Odluka i zakona te drugih provedenih propisa i raznih materijala (odgovori na zastupnička pitanja) za sjednice Vlade i Skupštine Županije Posavske
•Daje priopćenja i dogovara kontakte s javnim medijima

SEKTOR GOSPODARSTVA
U Sektoru gospodarstva obavljaju se poslovi koji se naročito odnose na:
• implementaciju Zakona i provedbenih propisa iz oblasti industrije, energetike, rudarstva, poduzetništva, obrta, trgovine i ugostiteljstva;
• praćenje i proučavanje djelovanja i posljedica sistematskih rješenja utvrđenim u zakonima i drugim propisima i općim aktima kojima se reguliraju oblasti industrije, energetike, rudarstva, poduzetništva, obrta, ugostiteljstva i trgovine na gospodarstvo Županije,
• izrada strategije razvoja gospodarstva na prostorima Županije;
• praćenje privređivanja i ekonomskog položaja gospodarskih subjekata;
• provođenje mjera ekonomske politike u svrhu podsticanja gospodarskog razvoja;
• praćenje energetske politike i stanja snabdjevenosti energentima i potrošnje energenata;
• funkcioniranje tržišta i pravni položaj gospodarskih društava iz svih gore navedenih oblasti i drugih subjekata tržišnog poslovanja;
• politika cijena roba i usluga, ugostiteljskih usluga, zaštita potrošača, robne rezerve;
• podsticanje razvoja poduzetništva, obrta, podizanja nivoa ugostiteljskih usluga, zanatstva i kućne radinosti;
• davanje potpore za primjenu inovacija i uvođenje suvremene tehnologije u oblasti poduzetništva i obrta,
• povećanje udjela poduzetništva i obrta u ukupnom gospodarstvu, osnivanje – organiziranje specijalnih institucija za poduzetništvo i stvaranje poduzetničke infrastrukture,
• osposobljavanje i informiranje poduzetnika i obrtnika za uspješnije poslovanje,
• pružanje pomoći u provedbi projekata od značaja za Županiju u oblastima industrije, energetike i rudarstva,
• izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje u industrijskim granama, te obavljanje trgovine;
• vođenje upisnika – registra za proizvođače osvježavajućih bezalkoholnih pića, voćnih sokova, sirupa, flaširane vode i drugim industrijskim granama,
• reguliranje rada pilana i mlinova žitarica,

• podsticanje razvoja industrije i elektrosustava,
• suradnja sa nadležnim Federalnim ministarstvima, gospodarskim i obrtničkim komorama, udrugama poduzetnika i obrtnika te nadležnim općinskim uredima;
• informativno –propagandna djelatnost u ugostiteljstvu;
• učešće u provođenju pretvorbe državne imovine u oblasti industrije, energetike i rudarstva,
• i druge poslove utvrđene pozitivnim propisima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva.

SEKTOR PROSTORNOG UREĐENJA
U sektoru prostornog uređenja obavljaju se poslovi prostornog uređenja, urbanizma, građenja, i stambeno-komunalnog gospodarstva koji se odnose na:
• implementaciju zakona i provedbenih propisa iz oblasti prostornog uređenja, urbanizma, građenja, i stambeno-komunalnih poslova,
• izradu primarnih i kompleksnih analiza za donošenje najoptimalnije strategije prostornog uređenja Županije kao osnove za izradu prostornog plana i nižih prostornih planova Županije,
• provedbu i praćenje planskog upravljanja, korištenja i zaštite prostora,
• provedbu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja županijskog i općinskog nivoa,
• suradnja sa nadležnim općinskim uredima u postupcima pripreme, izrade i sadržaja dokumenata prostornog uređenja,
• vođenje dokumentacije potrebne za praćenje stanja u prostoru i izvještavanje federalnih organa uprave o stanju u prostoru na županijskom nivou,
• upotreba građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na županijskoj razini,
• praćenje postupka izdavanja urbanističkih suglasnosti i odobrenja za građenje sukladno pozitivnim zakonskim propisima,
• provođenje mjera i uvjeta upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa,
• praćenje i proučavanje stanja u stambeno-komunalnim oblastima,
• i drugi poslovi utvrđeni pozitivnim propisima iz oblasti prostornog uređenja, urbanizma, i stambeno-komunalnog gospodarstva.