Potpisivanje ugovora o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju upošljavanja neuposlenih osoba

U zgradi Vlade Županije Posavske u petak (07.12.) je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju upošljavanja neuposlenih osoba kod...

Lista potencijalnih korisnika sredstava po provedenom Javnom pozivu

Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavljuje preliminarnu Listu potencijalnih korisnika sredstava po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju nabavke...

Lista potencijalnih korisnika sredstava po provedenom Javnom pozivu Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja

Povodom objavljenih Javnih poziva Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, na dan 17.07.2018. godine, a na temelju članka 10. (4) Pravilnika o uvjetima,...

PRATITE NAS

1,778ObožavateljiLike
15SljedbeniciSlijediti
9SljedbeniciSlijediti
14PretplatniciPovežite se

Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja
Email:gospodarstvo@zupanijaposavska.ba
+387 31 762 701

KABINET MINISTRA

•Ministar predstavlja i zastupa ministarstvo
•Ministar rukovodi sektorima i Ministarstvom
•Organizira izvršavanje planiranih poslova iz nadležnosti Ministarstva, te osigurava učinkovitost u radu
•Tehnički koordinira rad unutarnjih ustrojbenih jedinica Ministarstva
•Brine i odgovara za zakonitost rada u Ministarstvu
•Prati i kontrolira zakonitost i transparentnost utroška odobrenih financijskih sredstava
•Donosi propise, opće i pojedinačne akte za koje je ovlašten i poduzima druge mjere i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva
•Vrši stručne obrade različitih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata
•Odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika, iz oblasti radnih odnosa, osim kad je Zakon o državnoj službi F BiH i pod zakonskim aktima utvrđeno da odlučuje Agencija za državnu službu i Odbor državne službe za priziv
•Priprema prijedloge Odluka i zakona te drugih provedenih propisa i raznih materijala (odgovori na zastupnička pitanja) za sjednice Vlade i Skupštine Županije Posavske
•Daje priopćenja i dogovara kontakte s javnim medijima

SEKTOR GOSPODARSTVA
U Sektoru gospodarstva obavljaju se poslovi koji se naročito odnose na:
• implementaciju Zakona i provedbenih propisa iz oblasti industrije, energetike, rudarstva, poduzetništva, obrta, trgovine i ugostiteljstva;
• praćenje i proučavanje djelovanja i posljedica sistematskih rješenja utvrđenim u zakonima i drugim propisima i općim aktima kojima se reguliraju oblasti industrije, energetike, rudarstva, poduzetništva, obrta, ugostiteljstva i trgovine na gospodarstvo Županije,
• izrada strategije razvoja gospodarstva na prostorima Županije;
• praćenje privređivanja i ekonomskog položaja gospodarskih subjekata;
• provođenje mjera ekonomske politike u svrhu podsticanja gospodarskog razvoja;
• praćenje energetske politike i stanja snabdjevenosti energentima i potrošnje energenata;
• funkcioniranje tržišta i pravni položaj gospodarskih društava iz svih gore navedenih oblasti i drugih subjekata tržišnog poslovanja;
• politika cijena roba i usluga, ugostiteljskih usluga, zaštita potrošača, robne rezerve;
• podsticanje razvoja poduzetništva, obrta, podizanja nivoa ugostiteljskih usluga, zanatstva i kućne radinosti;
• davanje potpore za primjenu inovacija i uvođenje suvremene tehnologije u oblasti poduzetništva i obrta,
• povećanje udjela poduzetništva i obrta u ukupnom gospodarstvu, osnivanje – organiziranje specijalnih institucija za poduzetništvo i stvaranje poduzetničke infrastrukture,
• osposobljavanje i informiranje poduzetnika i obrtnika za uspješnije poslovanje,
• pružanje pomoći u provedbi projekata od značaja za Županiju u oblastima industrije, energetike i rudarstva,
• izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje u industrijskim granama, te obavljanje trgovine;
• vođenje upisnika – registra za proizvođače osvježavajućih bezalkoholnih pića, voćnih sokova, sirupa, flaširane vode i drugim industrijskim granama,
• reguliranje rada pilana i mlinova žitarica,

• podsticanje razvoja industrije i elektrosustava,
• suradnja sa nadležnim Federalnim ministarstvima, gospodarskim i obrtničkim komorama, udrugama poduzetnika i obrtnika te nadležnim općinskim uredima;
• informativno –propagandna djelatnost u ugostiteljstvu;
• učešće u provođenju pretvorbe državne imovine u oblasti industrije, energetike i rudarstva,
• i druge poslove utvrđene pozitivnim propisima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva.

SEKTOR PROSTORNOG UREĐENJA
U sektoru prostornog uređenja obavljaju se poslovi prostornog uređenja, urbanizma, građenja, i stambeno-komunalnog gospodarstva koji se odnose na:
• implementaciju zakona i provedbenih propisa iz oblasti prostornog uređenja, urbanizma, građenja, i stambeno-komunalnih poslova,
• izradu primarnih i kompleksnih analiza za donošenje najoptimalnije strategije prostornog uređenja Županije kao osnove za izradu prostornog plana i nižih prostornih planova Županije,
• provedbu i praćenje planskog upravljanja, korištenja i zaštite prostora,
• provedbu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja županijskog i općinskog nivoa,
• suradnja sa nadležnim općinskim uredima u postupcima pripreme, izrade i sadržaja dokumenata prostornog uređenja,
• vođenje dokumentacije potrebne za praćenje stanja u prostoru i izvještavanje federalnih organa uprave o stanju u prostoru na županijskom nivou,
• upotreba građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na županijskoj razini,
• praćenje postupka izdavanja urbanističkih suglasnosti i odobrenja za građenje sukladno pozitivnim zakonskim propisima,
• provođenje mjera i uvjeta upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa,
• praćenje i proučavanje stanja u stambeno-komunalnim oblastima,
• i drugi poslovi utvrđeni pozitivnim propisima iz oblasti prostornog uređenja, urbanizma, i stambeno-komunalnog gospodarstva.