Obavijest o otkazivanju Javne rasprave u postupku izdavanja okolinske dozvole

1779

Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske u postupku izdavanja okolinske dozvole investitora Janja Filipović iz Donje Mahale, upućuje
OBAVIJEST
O otkazivanju Javne rasprave u postupku izdavanja okolinske dozvole

Otkazuje se Javna rasprava o izdavanju okolinske dozvole za obavljanje djelatnosti uzgoj 18-tjednih pilenki u Oštroj Luci , na k.č. broj:2318/2 u k.o. Oštra Luka, općina Orašje, koja se trebala održati 01.06.2015. godine sa početkom u 13.00 sati u Odžaku u prostorijama Vlade  Županije Posavske, sala za sastanke.
Podnositelj Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za obavljanje djelatnosti uzgoj 18-tjednih pilenki u Oštroj Luci Janja Filipović odustao je od Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole.