Obrazovanje

ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE U ŽUPANIJI POSAVSKOJ

Dječji vrtići

Red. br. Naziv
dječjeg vrtića
Sjedište Adresa Telefon
031/
e-mail
web-site
1. „Pčelica“ Orašje XI. ulica br. 4
76270 Orašje
712-802
2. „Paula Cerueto“ Odžak Titova b.b.
76290 Odžak
762-510

 

Osnovne škole

Red. br. Naziv škole Sjedište Adresa Telefon
031/
e-mail
web-site
1. Osnovna škola Orašje Orašje XI. ulica br. 2
76270 Orašje
712-137 osnovnaskolaorasje@gmail.com
2. Ruđera Boškovića Donja Mahala Školska 33
76274 Donja Mahala
713-045 os.donja.mahala@tel.net.ba
www.tel.net.ba/oskola-d.mahala
3. Antuna Gustava Matoša Vidovice J.B.Jelačića 141
76275 Vidovice
731-332 www.tel.net.ba/os-vidovice
4. Stjepana Radića
Oštra Luka-Bok
Bok Filipovići 55
76277 Bok
772-029
772-750
os.stjepanaradic.ol@tel.net.ba
5. Braće Radića Domaljevac Posavskih branitelja 41
76233 Domaljevac
791-055
791-744
os.domaljevac@tel.net.ba
6. Fra Ilije Starčevića Tolisa Vladimira Nazora 192
76272 Tolisa
754-077
755-105
osnovna.skola.tolisa@tel.net.ba
www.os.fra.ilije.starcevica.tel.net.ba
7. Vladimira Nazora Odžak Nova ulica b.b.
76290 Odžak
761-247
761-216
os.vladimir.nazor@tel.net.ba
www.tel.net.ba/osvnazora-odzak

Srednje škole

Red. br. Naziv škole Sjedište Adresa Telefon
031/
e-mail
1. Fra Martina Nedića Orašje XI. ulica b.b.
76270 Orašje
712-131 sskola.orasje@skor.ba
sskola.orasje@gmail.com
www.skor.ba
2. Pere Zečevića Odžak Đemala Bijedića 13
76290 Odžak
761-865
761-866
office@sskola/odzak.edu.ba
www.sskola-odzak.edu.ba

Fakulteti

Red. br. Naziv fakulteta Sjedište Telefon i
kontakt osoba
e-mail
web-site
Mostar Odjel u
Orašju
Mostar Orašje
1. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Matice Hrvatske b.b
88000 Mostar
Jug II b.b. (srednja skola fra Martin Nedić)
76270 Orašje
036/355-455 031/717-195
Dijana Živković
fpmoz.mostar@tel.net.ba
www.fpmoz.ba
2. Pravni fakultet Matice Hrvatske b.b
88000 Mostar
Jug II b.b. (srednja skola fra Martin Nedić)
76270 Orašje
036/337-150 063-258-944
Marijan Maskaljević
pravo@sve-mo.ba
www.sve-mo.ba/pf
3. Ekonomski fakultet Matice Hrvatske b.b
88000 Mostar
Jug II b.b. (srednja skola fra Martin Nedić)
76270 Orašje
036/355-100 063-588-705
Katica Živković
ef@sve-mo.ba
www.sve-mo.ba
4. Filozofski fakultet Matice Hrvatske b.b
88000 Mostar
Jug II b.b. (srednja skola fra Martin Nedić)
76270 Orašje
036/355-400 063-795-425
031/717-196
Ružica Živković
ffhz.mostar@tel.net.ba
www.ffmo.ba