Premijer Klaić obilazi gradilište na cesti R 464

asfaltiranje žp (4)