Stručne službe vlade Županija Posavske

Ured predsjednika Vlade Županije Posavske
Adresa:
Jug I bb
76270 Orašje
Tel/fax: +387 31 713 806
e-mail: predsjednik@zupanijaposavska.ba

Stručna služba Vlade Županije Posavske
Katica Baotić
tajnik
Adresa:
Jug I bb
76270 Orašje
Telefon: +387 31 712 404
e-mail: vlada@zp.gov.ba

Ured za zakonodavstvo Vlade Županije Posavske
Ružica Ivanović
tajnik
Adresa:
Jug I bb
76270 Orašje
Telefon: +387 31 713 265
e-mail: zakonodavstvo@zp.gov.ba

Služba za odnose s javnošću Vlade Županije Posavske
Nada Koturić
predstojnik
Adresa:
Jug I bb
76270 Orašje
Telefon: +387 31 713 265
e-mail: press@zp.gov.ba

Zajednička služba Vlade Županije Posavske
Marina Baotić
šef
Adresa:
Jug I bb
76270 Orašje
Telefon: +387 31 713 265
e-mail: zajednicka.sluzba@zupanijaposavska.ba

Ured za razvoj i europske integracije Županije Posavske
Franc Kljajić
direktor
Adresa:
Jug I bb
76270 Orašje
Telefon: +387 31 713 265
e-mail: razvoj@zupanijaposavska.ba

Ured za obnovu, stambeno zbrinjavanje i raseljene osobe Vlade Županije Posavske
Ilija Bernatović
ravnatelj
Adresa:
Trg bb
76290 Odžak
Tel./fax: +387 31 762 726
e-mail: raseljeni@zupanijaposavska.ba

Županijska uprava civilne zaštite
Ilija Jezidžić
direktor
Adresa:
IV. ulica bb
76270 Orašje
Tel./fax: +387 31 712 062
e-mail: civilna.zastita.orasje@tel.net.ba

Županijska uprava za inspekcijske poslove
Mara Dabić
direktor
Adresa:
VI. ulica broj 19a
76270 Orašje
Telefon: +387 31 714 706
Fax: +387 31 714 707
e-mail: zupanijska.inspekcija@tel.net.ba

Županijski zavod za pružanje pravne pomoći
Melita Huseinović
direktor
Adresa:
Glavni trg bb
76290 Odžak
Tel./fax: +387 31 763 507
e-mail: upp.odzak@gmail.com

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Posavske Odžak
Josip Vidović
ravnatelj
Adresa:
Titova bb
76290 Odžak
Tel./fax: + 387 31 762 671 i 031/762-672
e-mail: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba

Zavod za javno zdravstvo Županije Posavske
Danica Jozić
ravnatelj
Adresa:
III. ulica broj 4
76270 Orašje
Telefon: + 387 31 711 905
Fax: + 387 31 714 209
e-mail: zzjzzupanijaposavska@yahoo.com

Služba za upošljavanje Županije Posavske
Luka Jurić
ravnatelj
Adresa:
III. ulica broj 50c
76270 Orašje
Tet./fax: + 387 31 712-306
e-mail: info@szuzp.ba