Informacija o stanju sigurnosti na području Županije Posavske za 2022. godinu

Sigurnost s aspekta nadležnih poslova i zadataka propisanih Zakonom o unutarnjim poslovima Županije Posavske, kao najznačajniji dio ukupne sigurnosti na području Županije Posavske, u sebi sublimira kriminalitet, javni red i mir i sigurnost prometa. KRIMINALITET Kada je riječ o oblasti kriminaliteta evidentirana su 273 kaznena djela što je povećanje broja obrađenih djela u odnosu na … Nastavi čitati Informacija o stanju sigurnosti na području Županije Posavske za 2022. godinu