Podnošenje zahtjeva i kompletiranje dokumentacije za ostvarenje federalnih novčanih potpora

Obzirom da se žetva strnih žitarica privela kraju pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji su u sustavu federalnih novčanih potpora i to: proizvodnja krušnih žitarica (pšenica i raž), proizvodnja stočnih žita (stočni ječam, kukuruz zob i tritikale), te proizvodnja krmnog bilja na oranicama (silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice, djetalinsko travne smjese i djetelina) da podnesu … Nastavi čitati Podnošenje zahtjeva i kompletiranje dokumentacije za ostvarenje federalnih novčanih potpora