Podnošenje zahtjeva i kompletiranje dokumentacije za ostvarenje federalnih novčanih potpora

Najčitanije

Obzirom da se žetva strnih žitarica privela kraju pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji su u sustavu federalnih novčanih potpora i to: proizvodnja krušnih žitarica (pšenica i raž), proizvodnja stočnih žita (stočni ječam, kukuruz zob i tritikale), te proizvodnja krmnog bilja na oranicama (silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice, djetalinsko travne smjese i djetelina) da podnesu zahtjev i kompletiraju dokumentaciju za navedene proizvodnje u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske – odnosno Sektor poljoprivrede. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Dokaz o kupljenom sjemenu:
a) za fizičke osobe: otpremnica na ime klijenta i fiskalni račun,
b) za pravne osobe i obrte: fakturu sa fiskalnim računom za kupovinu od druge pravne osobe ili faktura za kupovinu od drugih obrta,
2. Dokaz o prodaji:
a) za fizičke osobe: otkupni blok otkupljivača za prodani proizvod,
b) pravne osobe i obrti: fakturu i fiskalni račun.

Otkupni blok (potvrda) treba sadržavati: ime i adresu prodavača, poslovno ime i sjedište otkupljivača, PDV/porezni broj, vrstu, količinu – broj komada, cijenu proizvoda i datum izdavanja (izdaje se za fizičke osobe).

3. Dokaz da je klijent izmirio obveze u razdoblju od 01.01. do 31.12. prethodne godine kod:
a) nadležne Porezne uprave Federacije BiH za što dostavlja dokaz da nema dospjelih a neizmirenih obveza za navedeno razdoblje ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga (odnosi se na: pravne osobe, obrte i fizičke osobe),
b) Uprave za neizravno oporezivanje BiH za što dostavlja dokaz da nema dospjelih a neizmirenih obveza za navedeno razdoblje ili dostavi valjan dokaz o reprogramu duga (odnosi se na: pravne osobe, obrte i fizičke osobe koje su u sustavu PDV-a), priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti