Više

  Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske

  Liste korisnika sredstava-Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja ŽP

  Temeljem Javnih poziva objavljenih dana 4.6.2024. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja objavljuje prijedlog: 1. Liste korisnika sredstava koji ispunjavaju kriterije/uvjete po „Javnom pozivu...

  Registar projektanata

  Prema članku 2. Pravilnika o definiranju minimalnih i specifičnih kadrovskih i materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti za ostvarivanje prava na ovlaštenje (“Narodne novine...

  Lista upravitelja stambenih zgrada

  Lista upravitelja stambenih zgrada za razdoblje 24.6.2024. godine do 24.6.2028. godinePreuzmi

  Pogledajte sve obavijesti ministarstva

  Ministar gospodarstva, rada i prostornog uređenja

  Dragutin Živković

  Adresa

  Titova bb 76290 Odžak
  Tel/fax:+387 31 762 701
  e-mail: gospodarstvo@zp.gov.ba

  Više o Ministarstvu

  Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

  • implementaciju zakona i provedbenih propisa iz oblasti poduzetništva, rada, obrta, trgovine, ugostiteljstva, turizma, industrije, energetike, prostornog uređenja, građenja,urbanizma, stambenog i komunalnog gospodarstva
  • praćenje privređivanja i ekonomskog položaja gospodarskih subjekata
  • provođenje mjera ekonomske politike u svrhu poticanja gospodarskog razvoja
  • praćenje energetske politike i stanja opskrbljenosti energentima i potrošnje energenata
  • normativno uređenje područja rada i upošljavanja, te praćenje ostvarivanja aktivne politike upošljavanja, izrada programa upošljavanja i prekvalifikacije
  • pružanje pomoći u provedbi projekata od značaja za Županiju u oblastima industrije, energetike i rudarstva, poduzetništva, obrta i trgovine
  • izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje u industrijskim granama za koje je to zakonom propisano
  • izdavanje rješenja o ovlaštenjima u području urbanizma i građenja
  • kategorizaciju ugostiteljskih objekata
  • izradu primarnih i kompleksnih analiza za donošenje najoptimalnije strategije prostornog uređenja Županije kao osnove za izradu prostornog plana i nižih prostornih planova Županije
  • suradnju sa nadležnim općinskim odjelima u postupcima pripreme, izrade i sadržaja planskih dokumenata
  • praćenje postupaka izdavanja urbanističkih suglasnosti i odobrenja za građenje
  • praćenje i proučavanje stanja u stambeno – komunalnoj oblasti.