Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske

Javni pozivi Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja ŽP

Sukladno programskim aktivnostima u 2023. godini, a na temelju točke II. Odluke Vlade Županije Posavske o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske...

Registar projektanata

Prema članku 2. Pravilnika o definiranju minimalnih i specifičnih kadrovskih i materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti za ostvarivanje prava na ovlaštenje (“Narodne novine...

Konačne liste korisnika po provedenim javnim pozivima-Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja ŽP

Konačne liste korisnika sredstava po provedenim Javnim pozivima možete preuzeti ovdje: 1. Konačna lista korisnika sredstava po Javnom pozivu za podnošenje prijava u svrhu dodjele...

Pogledajte sve obavijesti ministarstva

Ministar gospodarstva, rada i prostornog uređenja

Dragutin Živković

Adresa

Titova bb
76290 Odžak
Tel/fax:+387 31 762 701
e-mail: gospodarstvo@zp.gov.ba

Više o Ministarstvu

Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

 • implementaciju zakona i provedbenih propisa iz oblasti poduzetništva, rada, obrta, trgovine, ugostiteljstva, turizma, industrije, energetike, prostornog uređenja, građenja,urbanizma, stambenog i komunalnog gospodarstva
 • praćenje privređivanja i ekonomskog položaja gospodarskih subjekata
 • provođenje mjera ekonomske politike u svrhu poticanja gospodarskog razvoja
 • praćenje energetske politike i stanja opskrbljenosti energentima i potrošnje energenata
 • normativno uređenje područja rada i upošljavanja, te praćenje ostvarivanja aktivne politike upošljavanja, izrada programa upošljavanja i prekvalifikacije
 • pružanje pomoći u provedbi projekata od značaja za Županiju u oblastima industrije, energetike i rudarstva, poduzetništva, obrta i trgovine
 • izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje u industrijskim granama za koje je to zakonom propisano
 • izdavanje rješenja o ovlaštenjima u području urbanizma i građenja
 • kategorizaciju ugostiteljskih objekata
 • izradu primarnih i kompleksnih analiza za donošenje najoptimalnije strategije prostornog uređenja Županije kao osnove za izradu prostornog plana i nižih prostornih planova Županije
 • suradnju sa nadležnim općinskim odjelima u postupcima pripreme, izrade i sadržaja planskih dokumenata
 • praćenje postupaka izdavanja urbanističkih suglasnosti i odobrenja za građenje
 • praćenje i proučavanje stanja u stambeno – komunalnoj oblasti.