Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske

Lista upravitelja stambenih zgrada

Lista upravitelja stambenih zgrada za razdoblje 08.11.2021. godine do 08.11.2025. godinePreuzmi

Prijedlog Liste upravitelja zgrade

Temeljem Javnog poziva za utvrđivanje Liste upravitelja zgrade objavljenog 16.09.2021. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja objavljuje prijedlog Liste podnositelja prijava koji su...

Liste potencijalnih korisnika financijskih sredstava

Temeljem Javnih poziva objavljenih dana 31.8.2021. godine i Izmjena Javnog poziva objavljenih 16.9.2021. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja objavljuje prijedlog: 1. Liste potencijalnih...

Pogledajte sve obavijesti ministarstva

Ministar gospodarstva, rada i prostornog uređenja

Dragutin Živković

Adresa

Titova bb 
76290 Odžak
Tel/fax:+387 31 762 701
e-mail: gospodarstvo@zp.gov.ba

Više o ministarstvu

Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

 • implementaciju zakona i provedbenih propisa iz oblasti poduzetništva, rada, obrta, trgovine, ugostiteljstva, turizma, industrije, energetike, prostornog uređenja, građenja,urbanizma, stambenog i komunalnog gospodarstva
 • praćenje privređivanja i ekonomskog položaja gospodarskih subjekata
 • provođenje mjera ekonomske politike u svrhu poticanja gospodarskog razvoja
 • praćenje energetske politike i stanja opskrbljenosti energentima i potrošnje energenata
 • normativno uređenje područja rada i upošljavanja, te praćenje ostvarivanja aktivne politike upošljavanja, izrada programa upošljavanja i prekvalifikacije
 • pružanje pomoći u provedbi projekata od značaja za Županiju u oblastima industrije, energetike i rudarstva, poduzetništva, obrta i trgovine
 • izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje u industrijskim granama za koje je to zakonom propisano
 • izdavanje rješenja o ovlaštenjima u području urbanizma i građenja
 • kategorizaciju ugostiteljskih objekata
 • izradu primarnih i kompleksnih analiza za donošenje najoptimalnije strategije prostornog uređenja Županije kao osnove za izradu prostornog plana i nižih prostornih planova Županije
 • suradnju sa nadležnim općinskim odjelima u postupcima pripreme, izrade i sadržaja planskih dokumenata
 • praćenje postupaka izdavanja urbanističkih suglasnosti i odobrenja za građenje
 • praćenje i proučavanje stanja u stambeno – komunalnoj oblasti.