Više

  Ministarstvo prosvjete, znanosti kulture i sporta Županije Posavske

  Obrazac izvješća – Grant za kulturu

  Obrazac za dostavu izvješća za dodjeljena sredstva iz Proracčuna ŽP s pozicije Grant za kulturuPreuzmi

  Obrazac izvješća – Grant za financiranje vjerskih zajednica

  Obrazac za dostavu izvješća za dodjeljena sredstva iz Proračuna ŽP s pozicije Grant za financiranje vjerskih zajednicaPreuzmi

  Pogledajte sve obavijesti ministarstva

  ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta

  Ana Andrić

  Adresa

  Jug I bb 76270 Orašje
  Tel/fax:+387 31 713 356
  e-mail: prosvjeta@zp.gov.ba

  Više o Ministarstvu

  Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

  • predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje,
  • visoko obrazovanje,
  • organiziranje prosvjete i donošenje nastavnih planova i programa za osnovno i srednje obrazovanje, sudjelovanje u donošenju nastavnih planova i programa za visokoškolske ustanove i davanje suglasnosti za programe predškolskog odgoja i naobrazbe
  • odobravanje udžbeničke literature i priručničke literature za osnovno i srednje obrazovanje,
  • izrada propisa i stručno-analitičkih materijala iz djelokruga predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg obrazovanja i visokog obrazovanja, sporta i kulture
  • provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora u oblastima iz svoje nadležnosti
  • zaštitu i brigu o korištenju kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa,
  • praćenje i poticanje razvoja muzejske, arhivske, likovne, kazališne, glazbene, filmske, izdavačke i književne djelatnosti,
  • suradnju i financijsku potporu vjerskim zajednicama i manifestacijama u njihovoj organizaciji
  • razvoj i unaprjeđenje sporta, tjelesne i tehničke kulture,
  • organizaciju i provođenje ispita za vozače motornih vozila i vozače-instruktore te ispita za licenciranje ispitivača teorijskog dijela ispita, ispitivača iz upravljanja motornim vozilom i predavača teorijske nastave
  • nadzor na izvršenjem zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja i sporta
  • vođenje određenih evidencija i registara.