Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske

Potpisan ugovor o redovitom održavanju regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2023. godinu

U zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju potpisan je Ugovor o redovitom održavanju regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2023. godinu. Nakon okončanja otvorenog...

Prijedlog liste potencijalnih korisnika sredstava-Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša ŽP

Prijedlog liste potencijalnih korisnika sredstava po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata zaštite okoliša na poziciji "Grant za zaštitu okoliša" u 2022....

Konačna lista korisnika sredstava po Javnom pozivu-Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša ŽP

Konačna lista korisnika sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje smanjenja zagađenosti zraka na području ŽP za 2022.g.Preuzmi

Pogledajte sve obavijesti ministarstva

ministar prometa, veza i zaštite okoliša

Anes Osmanović

Adresa

Jug I bb 76270 Orašje
Tel/fax:+387 31 713 330
e-mail: prometiveze@zp.gov.ba

Više o ministarstvu

Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

 • održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje regionalnim cestama te davanje suglasnosti za izgradnju i rekonstrukciju cesta i prateće cestovne infrastrukture
 • unutarnji i međunarodni cestovni promet
 • poštanski i telekomunikacijski promet
 • promet na unutarnjim vodama
 • zaštitu okoliša
 • provedbu i praćenje planskog upravljanja, korištenja i zaštite prostora
 • provođenje mjera i uvjeta upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa
 • provođenje mjera očuvanja, zaštite i poboljšanja zaštite okoliša
 • pružanje pomoći u radu gospodarskih subjekata sukladno zahtjevima zaštite okoliša
 • pripremanje prijedloga županijskog plana zaštite okoliša
 • analizu i ocjenu stanja okoliša i djelatnosti zaštite okoliša
 • uspostavu i upravljanje sustavom informiranja o okolišu u Županiji Posavskoj
 • vođenje katastra zagađivača i korisnika okoliša
 • izdavanje okolišnih dopuštenja za korištenje okoliša iz svoje nadležnosti i drugih dopuštenja za pogone i postrojenja u skladu s posebnim propisima, a zajedno/usklađeno s okolišnim dopuštenjem
 • organiziranje poslova kojima je cilj sprječavanje ili smanjenje štetnih posljedica za okoliš
 • poticanje javnosti i sudjelovanje javnosti u aktivnostima kojima je cilj zaštita okoliša
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva.