Više

  Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske

  Javni uvid u Nacrt rješenja o okolinskoj dozvoli investitora „Ćošković Industrie Service“ d.o.o. Domaljevac, za pogon – lakirnica

  Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske u skladu sa člankom 88. stavcima (5) i (6) Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine FBiH",...

  Javni poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole

  Javni poziv za izdavanje okolinske dozvolePreuzmi Zahtjev za okolinsku dozvoluPreuzmi

  Javni poziv za prijedlog projekata iz oblasti lokalne cestovne infrastrukture za 2024. g.-Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša

  Javni poziv za prijedlog projekata iz oblasti lokalne cestovne infrastrukture za 2024. godinuPreuzmi Obrazac za prijedlog projekataPreuzmi

  Pogledajte sve obavijesti ministarstva

  ministar prometa, veza i zaštite okoliša

  Pero Radić

  Adresa

  Aleja mira bb 76290 Odžak
  Tel/fax:+387 31 713 330 +387 31 762 703
  e-mail: prometiveze@zp.gov.ba

  Više o ministarstvu

  Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

  • održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje regionalnim cestama te davanje suglasnosti za izgradnju i rekonstrukciju cesta i prateće cestovne infrastrukture
  • unutarnji i međunarodni cestovni promet
  • poštanski i telekomunikacijski promet
  • promet na unutarnjim vodama
  • zaštitu okoliša
  • provedbu i praćenje planskog upravljanja, korištenja i zaštite prostora
  • provođenje mjera i uvjeta upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa
  • provođenje mjera očuvanja, zaštite i poboljšanja zaštite okoliša
  • pružanje pomoći u radu gospodarskih subjekata sukladno zahtjevima zaštite okoliša
  • pripremanje prijedloga županijskog plana zaštite okoliša
  • analizu i ocjenu stanja okoliša i djelatnosti zaštite okoliša
  • uspostavu i upravljanje sustavom informiranja o okolišu u Županiji Posavskoj
  • vođenje katastra zagađivača i korisnika okoliša
  • izdavanje okolišnih dopuštenja za korištenje okoliša iz svoje nadležnosti i drugih dopuštenja za pogone i postrojenja u skladu s posebnim propisima, a zajedno/usklađeno s okolišnim dopuštenjem
  • organiziranje poslova kojima je cilj sprječavanje ili smanjenje štetnih posljedica za okoliš
  • poticanje javnosti i sudjelovanje javnosti u aktivnostima kojima je cilj zaštita okoliša
  • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva.