Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske

Ministar Radić potpisao ugovore u vrijednosti 619.679,62 KM

Ugovori za radove na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta na području općine Odžak i općine Domaljevac-Šamac, u ukupnoj vrijednosti 619.679,62 KM, potpisani su danas...

Privremena izmjena režima prometa na regionalnoj cesti R 463b, dionica Ulica Vladimira Nazora u Tolisi

Izmijenjeni režim prometa podrazumijeva totalnu obustavu prometa u dnevnim satima od 7h do 17h, na regionalnoj cesti R 463b dionica Ulica Vladimira Nazora u...

Privremena izmjena režima prometa na regionalnoj cesti R 464b, Novi Grad–Gornja Dubica

Izmijenjeni režim prometa podrazumijeva totalnu obustavu prometa u dnevnim satima od 7h do 19h, na cijeloj dionici puta R 464b Novi Grad – Gornja...

Pogledajte sve obavijesti ministarstva

ministar prometa, veza i zaštite okoliša

Pero Radić

Adresa

Aleja mira bb 76290 Odžak
Tel/fax:+387 31 713 330
+387 31 762 703
e-mail: prometiveze@zp.gov.ba

Više o ministarstvu

Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

 • održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje regionalnim cestama te davanje suglasnosti za izgradnju i rekonstrukciju cesta i prateće cestovne infrastrukture
 • unutarnji i međunarodni cestovni promet
 • poštanski i telekomunikacijski promet
 • promet na unutarnjim vodama
 • zaštitu okoliša
 • provedbu i praćenje planskog upravljanja, korištenja i zaštite prostora
 • provođenje mjera i uvjeta upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa
 • provođenje mjera očuvanja, zaštite i poboljšanja zaštite okoliša
 • pružanje pomoći u radu gospodarskih subjekata sukladno zahtjevima zaštite okoliša
 • pripremanje prijedloga županijskog plana zaštite okoliša
 • analizu i ocjenu stanja okoliša i djelatnosti zaštite okoliša
 • uspostavu i upravljanje sustavom informiranja o okolišu u Županiji Posavskoj
 • vođenje katastra zagađivača i korisnika okoliša
 • izdavanje okolišnih dopuštenja za korištenje okoliša iz svoje nadležnosti i drugih dopuštenja za pogone i postrojenja u skladu s posebnim propisima, a zajedno/usklađeno s okolišnim dopuštenjem
 • organiziranje poslova kojima je cilj sprječavanje ili smanjenje štetnih posljedica za okoliš
 • poticanje javnosti i sudjelovanje javnosti u aktivnostima kojima je cilj zaštita okoliša
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva.