Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske

Javni poziv-Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša ŽP

Javni poziv za sufinanciranje ugradnje solarnih panela i toplinskih pumpi na području Županije Posavske za 2023. godinuPreuzmi Prijavni obrazac za sufinanciranjePreuzmi Izjava iz točke e) članka...

Obilježen Dan planeta Zemlje

Dan planeta Zemlje obilježen je danas (20.4.) na području Županije Posavske u organizaciji Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša ŽP.Aktivnosti povodom obilježavanja započele su...

Javni poziv za prijedlog projekata iz oblasti lokalne cestovne infrastrukture za 2023. godinu

Javni poziv za prijedlog projekata iz oblasti lokalne cestovne infrastrukture za 2023. godinu Obrazac za prijedlog projekta iz oblasti lokalne cestovne infrastrukture za 2023. godinu

Pogledajte sve obavijesti ministarstva

ministar prometa, veza i zaštite okoliša

Pero Radić

Adresa

Aleja mira bb 76290 Odžak
Tel/fax:+387 31 713 330
+387 31 762 703
e-mail: prometiveze@zp.gov.ba

Više o ministarstvu

Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

 • održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje regionalnim cestama te davanje suglasnosti za izgradnju i rekonstrukciju cesta i prateće cestovne infrastrukture
 • unutarnji i međunarodni cestovni promet
 • poštanski i telekomunikacijski promet
 • promet na unutarnjim vodama
 • zaštitu okoliša
 • provedbu i praćenje planskog upravljanja, korištenja i zaštite prostora
 • provođenje mjera i uvjeta upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa
 • provođenje mjera očuvanja, zaštite i poboljšanja zaštite okoliša
 • pružanje pomoći u radu gospodarskih subjekata sukladno zahtjevima zaštite okoliša
 • pripremanje prijedloga županijskog plana zaštite okoliša
 • analizu i ocjenu stanja okoliša i djelatnosti zaštite okoliša
 • uspostavu i upravljanje sustavom informiranja o okolišu u Županiji Posavskoj
 • vođenje katastra zagađivača i korisnika okoliša
 • izdavanje okolišnih dopuštenja za korištenje okoliša iz svoje nadležnosti i drugih dopuštenja za pogone i postrojenja u skladu s posebnim propisima, a zajedno/usklađeno s okolišnim dopuštenjem
 • organiziranje poslova kojima je cilj sprječavanje ili smanjenje štetnih posljedica za okoliš
 • poticanje javnosti i sudjelovanje javnosti u aktivnostima kojima je cilj zaštita okoliša
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva.