Više

  Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske

  U općini Odžak održana šesta „Biciklijada sjećanja“

  U organizaciji Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske i u suradnji s Društvom prijatelja prirode „Lipa“ i Udrugom za zaštitu prirode i...

  Proglašena prva zaštićena područja od prirodne vrijednosti u Županiji Posavskoj

  Skupština Županije Posavske danas je usvojila dva zakona, Zakon o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz „Starača“ i Zakon o proglašenju zaštićenog krajobraza –...

  Potpisani ugovori za sanaciju regionalnih cesta

  Ministar prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske Pero Radić upriličio je danas (31.05.) potpisivanje ugovora u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju. Ugovori...

  Pogledajte sve obavijesti ministarstva

  ministar prometa, veza i zaštite okoliša

  Pero Radić

  Adresa

  Aleja mira bb 76290 Odžak
  Tel/fax:+387 31 713 330 +387 31 762 703
  e-mail: prometiveze@zp.gov.ba

  Više o ministarstvu

  Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

  • održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje regionalnim cestama te davanje suglasnosti za izgradnju i rekonstrukciju cesta i prateće cestovne infrastrukture
  • unutarnji i međunarodni cestovni promet
  • poštanski i telekomunikacijski promet
  • promet na unutarnjim vodama
  • zaštitu okoliša
  • provedbu i praćenje planskog upravljanja, korištenja i zaštite prostora
  • provođenje mjera i uvjeta upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa
  • provođenje mjera očuvanja, zaštite i poboljšanja zaštite okoliša
  • pružanje pomoći u radu gospodarskih subjekata sukladno zahtjevima zaštite okoliša
  • pripremanje prijedloga županijskog plana zaštite okoliša
  • analizu i ocjenu stanja okoliša i djelatnosti zaštite okoliša
  • uspostavu i upravljanje sustavom informiranja o okolišu u Županiji Posavskoj
  • vođenje katastra zagađivača i korisnika okoliša
  • izdavanje okolišnih dopuštenja za korištenje okoliša iz svoje nadležnosti i drugih dopuštenja za pogone i postrojenja u skladu s posebnim propisima, a zajedno/usklađeno s okolišnim dopuštenjem
  • organiziranje poslova kojima je cilj sprječavanje ili smanjenje štetnih posljedica za okoliš
  • poticanje javnosti i sudjelovanje javnosti u aktivnostima kojima je cilj zaštita okoliša
  • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva.