Više

  Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske

  Pogledajte sve obavijesti ministarstva

  ministar pravosuđa i uprave

  Mirsad Ahmetović

  Adresa

  Aleja mira b.b. 76290 Odžak
  Tel/fax: +387 31 762 704
  e-mail: pravosudje@zp.gov.ba

  Više o Ministarstvu

  Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske obavlja upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose prvenstveno na:

  • praćenje i proučavanje stanja i pojava u pravosudnim tijelima Županije Posavske, te predlaganje i poduzimanje potrebnih mjera sukladno zakonu
  • praćenje organizacije rada i poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju osiguranja materijalnih uvjeta za rad pravosudnih tijela u Županiji Posavskoj
  • praćenje primjene propisa iz oblasti kaznenih i prekršajnih sankcija i izvršenja odluka županijskih i federalnih sudova
  • organiziranje i način rada tijela uprave i upravnih organizacija Županije Posavske
  • poduzimanje i predlaganje odgovarajućih mjera za unapređivanje, racionalizaciju i efikasan rad tih tijela i organizacija
  • organiziranje i provođenje polaganja ispita općeg znanja i stručnog upravnog ispita
  • praćenje organizacije i rada općinskih službi za upravu na koje je preneseno vršenje poslova iz nadležnosti Županije
  • provođenje postupka koji prethodi imenovanju notara, postavljenju zamjenika notara i vršitelja dužnosti notara kao i popunu mjesta notarskih pomoćnika, te rješavanje o njihovim statusnim pitanjima kada je to zakonom i drugim propisima određeno
  • registraciju udruga čije je područje djelovanja na području Županije
  • vođenje postupka sukladno Zakonu o pečatu Županije Posavske
  • pripremanje nacrta, zakona, mišljenja i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva
  • vođenje propisanih službenih evidencija
  • inspekcijski nadzor u oblastima iz nadležnosti Ministarstva
  • izvršavanje alternativne kaznene sankcije, rad za opće dobro na slobodi na području Županije.