Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske

Pogledajte sve obavijesti ministarstva

ministar pravosuđa i uprave

Mirsad Ahmetović

Adresa

Aleja mira b.b.
76290 Odžak
Tel/fax: +387 31 762 704
e-mail: pravosudje@zp.gov.ba

Više o Ministarstvu

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske obavlja upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose prvenstveno na:

 • praćenje i proučavanje stanja i pojava u pravosudnim tijelima Županije Posavske, te predlaganje i poduzimanje potrebnih mjera sukladno zakonu
 • praćenje organizacije rada i poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju osiguranja materijalnih uvjeta za rad pravosudnih tijela u Županiji Posavskoj
 • praćenje primjene propisa iz oblasti kaznenih i prekršajnih sankcija i izvršenja odluka županijskih i federalnih sudova
 • organiziranje i način rada tijela uprave i upravnih organizacija Županije Posavske
 • poduzimanje i predlaganje odgovarajućih mjera za unapređivanje, racionalizaciju i efikasan rad tih tijela i organizacija
 • organiziranje i provođenje polaganja ispita općeg znanja i stručnog upravnog ispita
 • praćenje organizacije i rada općinskih službi za upravu na koje je preneseno vršenje poslova iz nadležnosti Županije
 • provođenje postupka koji prethodi imenovanju notara, postavljenju zamjenika notara i vršitelja dužnosti notara kao i popunu mjesta notarskih pomoćnika, te rješavanje o njihovim statusnim pitanjima kada je to zakonom i drugim propisima određeno
 • registraciju udruga čije je područje djelovanja na području Županije
 • vođenje postupka sukladno Zakonu o pečatu Županije Posavske
 • pripremanje nacrta, zakona, mišljenja i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva
 • vođenje propisanih službenih evidencija
 • inspekcijski nadzor u oblastima iz nadležnosti Ministarstva
 • izvršavanje alternativne kaznene sankcije, rad za opće dobro na slobodi na području Županije.