Županijske uprave

Županijska uprava civilne zaštite

Ilija Jezidžić                                                                Adresa: 

direktor                                                                         IV. ulica bb

76270 Orašje

 Tel./fax: +387 31 712 062

 e-mail: civilna.zastita.orasje@tel.net.ba

Županijska uprava civilne zaštite obavlja:

 • organiziranje, pripremanje i funkcioniranje civilne zaštite, praćenje stanja priprema civilne zaštite uz predlaganje i poduzimanje mjera na unapređenju organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite
 • praćenje stanja i poduzimanje mjera za unapređenje vatrogastva na području Županije
 • izdavanje zapovijedi za uporabu postrojbi, službi, stožera i povjerenika civilne zaštite na provođenju mjera zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva
 • organiziranje i praćenje realizacije obuke građana na provođenju samozaštite, organiziranja i koordinaciju provođenja mjera zaštite i spašavanja
 • donošenje nastavnih planova i programa obuke struktura civilne zaštite
 • implementacija Programa deminiranja i hitne intervencije na uklanjanju neeksplodiranih ubojitih sredstava
 • predlaganje planova znanstvenoistraživačkih projekata iz oblasti civilne zaštite
 • putem operativnog centra: prikupljanje, obrada i distribucija podataka o svim oblicima opasnosti od prirodnih i drugih nesreća i komunikacija sa županijskim, općinskim  i drugim tijelima uprave
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti uprave.

Županijska uprava za inspekcijske poslove

Mara Dabić                                                                Adresa: 

direktor                                                                        VI. ulica broj 19a

76270 Orašje

Telefon: +387 31 714 706

Fax: +387 31 714 707

e-mail: zupanijska.inspekcija@tel.net.ba

Županijska uprava za inspekcijske poslove obavlja:

 • inspekcijske nadzore radi osiguranja izvršavanja zakona i drugih propisa i općih akata kod pravnih i fizičkih osoba i pučanstva koji su u obavljanju svojih djelatnosti i radu obvezni postupati prema tim propisima
 • određuje upravne mjere radi sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju tih propisa
 • poduzima i druge mjere i upravne radnje određene zakonom i drugim propisima
 • inspekcijskim nadzorom osigurava zakonitost i zaštita javnog i privatnog interesa .