Više

  Ministarstvo financija Županije Posavske

  DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINA

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22),...

  OPERATIVNO PLANIRANJE U 2024. GODINI

  Sukladno čl. 53.(2) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,i 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,...

  DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i...

  Pogledajte sve obavijesti ministarstva

  ministar financija

  Mijo Stanić

  Adresa

  Jug I bb 76270 Orašje
  Tel/fax:+387 31 712-695
  e-mail: financije@zp.gov.ba

  Više o Ministarstvu

  Ministarstvo financija Županije Posavske obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

  • pravovremenu izradu propisa  iz  oblasti  financija, a naročito izradu Proračuna, Zakona o izvršavanju proračuna i Dokumenta okvirnog proračuna
  • pravovremeno i dosljedno izvršavanje Proračuna Županije Posavske sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonu o izvršavanju proračuna Županije Posavske i Zakonu o riznici u Federacije Bosne i Hercegovine
  • izradu propisa iz nadležnosti Županije Posavske koji se odnose na izvršavanje Proračuna Županije Posavske kao i propisa na temelju kojih zaposlenici korisnika Proračuna ostvaruju svoja prava, a odnose se na financijska sredstva proračuna
  • dosljedno i pravovremeno izvješćivanje Vlade i Skupštine Županije Posavske o izvršavanju Proračuna Županije Posavske, kao i izvješćivanje o primjeni drugih propisa iz oblasti financija
  • upravljanje Jedinstvenim računom riznice
  • obračun i isplatu plaća i naknada za sve proračunske korisnike
  • knjigovodstvenu evidenciju za sve proračunske korisnike
  • plaćanje računa za sve proračunske korisnike
  • evidenciju i raspodjelu javnih prihoda proračuna
  • provođenje financijskog upravljanja i kontrole
  • pripremanje i provođenje postupaka interne revizije.