OPERATIVNO PLANIRANJE U 2021. GODINI

Sukladno čl. 53.(2) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,i 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,...

DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2020.GODINU

Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19)...

INFORMACIJA O PODNOŠENJU PRORAČUNSKIH ZAHTJEVA ZA 2021.GODINU

Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), te...

PRATITE NAS

2,451ObožavateljiLike
14SljedbeniciSlijediti
14PretplatniciPovežite se

Ministarstvo Financija
Email:financije@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 932

Ministarstvo financija vrši stručne, upravne i druge poslove utvrđene Ustavom, zakonima i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Županije Posavske u oblasti financija.

Ministrica Financija
Nada Ćulap dipl.oec
Email:ministar.financija@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 695

 • organizira poslove od značaja za rad Ministarstva,
 • koordinira i usmjerava rad svih organizacijskih jedinica Ministarstva,
 • objedinjuje planove i programe rada i prati njihovu realizaciju,
 • objedinjuje izvješća o radu organizacijskih jedinica,
 • upoznaje ministra o stanju i problemima u obavljanju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže ministru u rukovođenju,
 • obavlja poslove javnog informiranja,
 • priprema odgovore na zastupnička pitanja zastupnika Skupštine Županije Posavske,
 • osigurava da se poslovni procesi na razini Ministarstva održavaju i unapređuju,
 • izvršava i druge poslove po nalogu ministra.

U Sektoru za proračun obavljaju se sljedeći poslovi:

 • priprema instrukcija i smjernica za izradu proračunskih zahtjeva proračunskih korisnika,
 • pregled proračunskih zahtjeva i davanje preporuke i mišljenja,
 • pripremanje nacrta proračuna,
 • pokretanje inicijative za izradu izmjena i dopuna proračuna,
 • strateško (trogodišnje) planiranje proračuna i izrada Dokumenta okvirnog proračuna,
 • izrada smjernica i ciljeva fiskalne politike,
 • davanje mišljenja na prijedloge zakonskih i podzakonskih akata s aspekta financijske opravdanosti i mogućnosti financiranja iz proračuna,
 • izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije,
 • drugi poslovi sukladno planovima i programima rada.

Pomoćnik ministra za proračun
Ružica Živković, spec.oec.
Email: ruzica.zivkovic@zupanijaposavska.ba 
+387 31 713 265 (lokal 103)

U Sektoru za riznicu obavljaju se sljedeći poslovi:

 • upravljanje novčanim sredstvima,
 • upravljanje računima koji su u sustavu Jedinstvenog računa riznice,
 • planiranje novčanih tokova,
 • upravljanje plaćanjima,
 • centralizirani obračun plaća,
 • zaduživanje i upravljanje dugom,
 • upravljanje računovodstvom u javnom sektoru,
 • financijsko izvješćivanje o izvršavanju proračuna.

U Sektoru za riznicu uspostavljene su dvije unutarnje organizacijske jedinice: Odsjek za javne prihode, plaćanja i zaduživanje i Odsjek za računovodstvo i izvještavanje.

U Odsjeku za  javne prihode, plaćanja i zaduživanje obavljaju se sljedeći poslovi:

 • evidencija javnih prihoda,
 • raspodjela javnih prihoda,
 • upravljanje novčanim sredstvima i nadziranje gotovine,
 • plaćanje obveza,
 • vršenje povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda,
 • praćenje i otplata duga i izdavanje jamstava,
 • upravljanje neangažiranim novčanim sredstvima,
 • izrada izvješća i informacija za potrebe Ministarstva,
 • drugi poslovi sukladno planovima i programima rada.

U Odsjeku za računovodstvo i izvještavanje obavljaju se sljedeći poslovi:

 • prikupljanje knjigovodstvenih podataka od proračunskih korisnika,
 • kontrola i unos knjigovodstvenih podataka u pomoćne i Glavnu knjigu riznice,
 • uspostavljanje i vođenje sistema Glavne knjige riznice,
 • centralizirani obračun plaća i naknada,
 • vođenje računovodstvenih evidencija u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima,
 • praćenje i izrada izvješća o izvršenju proračuna,
 • izrada financijskih izvješća u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • drugi poslovi sukladno planovima i programima rada.

Pomoćnik ministra za riznicu
Blanka Ćošković, dipl.oec.
Email: blanka.coskovic@zupanijaposavska.ba
+387 31 713 265 (lokal 103)

U Sektoru za internu reviziju  obavljaju se sljedeći poslovi:

 • strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje zadataka interne revizije,
 • pripremanje i provođenje postupka interne revizije (testiranje, ispitivanje i procjena podataka i informacija),
 • izvješćivanje o rezultatima i davanje preporuka u cilju poboljšanja poslovanja,
 • praćenje realizacije preporuka interne revizije,
 • ostali poslovi u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima.

Pomoćnik ministra za internu reviziju
Ana Dominković
Email:ana.dominkovic@zupanijaposavska.ba
+387 31 713 265 (lokal 209)

Preuzimanje