Ministarstvo financija Županije Posavske

DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. GODINA

Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22),...

OPERATIVNO PLANIRANJE U 2023. GODINI

Sukladno čl. 53.(2) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,i 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,...

Predstavnici županijskog ministarstva financija i pilot proračunskih korisnika sudjelovali na radionici u oblasti programskog budžetiranja

U suradnji sa županijskim ministarstvima financija, u razdoblju od listopada do prosinca 2022. godine, organizirane su radionice za predstavnike županijskih pilot proračunskih korisnika na...

Pogledajte sve obavijesti ministarstva

ministar financija

Mijo Stanić

Adresa

Jug I bb
76270 Orašje
Tel/fax:+387 31 712-695
e-mail: financije@zp.gov.ba

Više o Ministarstvu

Ministarstvo financija Županije Posavske obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

 • pravovremenu izradu propisa  iz  oblasti  financija, a naročito izradu Proračuna, Zakona o izvršavanju proračuna i Dokumenta okvirnog proračuna
 • pravovremeno i dosljedno izvršavanje Proračuna Županije Posavske sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonu o izvršavanju proračuna Županije Posavske i Zakonu o riznici u Federacije Bosne i Hercegovine
 • izradu propisa iz nadležnosti Županije Posavske koji se odnose na izvršavanje Proračuna Županije Posavske kao i propisa na temelju kojih zaposlenici korisnika Proračuna ostvaruju svoja prava, a odnose se na financijska sredstva proračuna
 • dosljedno i pravovremeno izvješćivanje Vlade i Skupštine Županije Posavske o izvršavanju Proračuna Županije Posavske, kao i izvješćivanje o primjeni drugih propisa iz oblasti financija
 • upravljanje Jedinstvenim računom riznice
 • obračun i isplatu plaća i naknada za sve proračunske korisnike
 • knjigovodstvenu evidenciju za sve proračunske korisnike
 • plaćanje računa za sve proračunske korisnike
 • evidenciju i raspodjelu javnih prihoda proračuna
 • provođenje financijskog upravljanja i kontrole
 • pripremanje i provođenje postupaka interne revizije.