Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

Utjecaj suše i visokih temperatura na jare kulture

Dug period bez padavina i iznadprosječno visoke temperature negativo utiču na jare usjeve, te već sad se može zaključiti da će urod biti reduciran...

Javni poziv-Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP

Javni poziv za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama sa područja Županije Posavske za financiranje mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljištaPreuzmi Prilog Preuzmi

Suzbijanje korova totalnim herbicidima

Žetva strnih žitarica na području Županije Posavske je završena i ovim putem želimo podsjetiti poljoprivredne proizvođače ukoliko nisu obavili prašenje strništa da obrate pozornost...

Pogledajte sve obavijesti ministarstva

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Mato Brkić

Adresa

Jug I bb
76270 Orašje
Tel/fax:+387 31 713 327
e-mail: poljoprivreda@zp.gov.ba

Više o Ministarstvu

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske obav1ja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose prvenstveno na:

 • unapređenje poljoprivredne proizvodnje, razine konkurentnosti poljoprivrednog sektora i poljoprivrednih gospodarstava
 • kreiranje i provođenje mjera agrarne politike
 • ruralni razvoj
 • stvaranje sustava održive poljoprivrede
 • zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta
 • zaštitu poljoprivrednog bilja i životinja
 • kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog podrijetla i stočne hrane
 • ribarstvo, režim i zaštitu voda i vodotoka od zagađivanja
 • uporabu i korištenje voda
 • kakvoću voda i vodoopskrbu
 • zaštitu od poplava
 • unapređenje šumarstva
 • uzgoj, zaštitu i uređivanje šuma
 • lovstvo i lovno gospodarstvo
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva.