Više

  Žetva strnih žita na području Županije Posavske

  Najčitanije

  Ovih dana aktuelni su radovi na žetvi strnih žita na području Županije Posavske. Usjevi ječma koji zauzimaju površinu 180 ha na području Županije su u velikoj mjeri požnjeveni, sa zadovoljavajućim rodom i kvalitetom, prinos se kretao u prosjeku od 4.0 – 7.0 t/ha. Na nešto manjim površinama završena je žetva uljane repice na oko 50 ha sa prosječnim prinosom od 2.5 – 3.5 t/ha, ovisno o lokalitetu te nevremenu koje zahvatilo površine pod uljanom repicom. Najveće površine su svakako pod merkantilnom pšenicom cca 4.500 ha žetva je obavljena na 70% površina, osim kvantiteta, zadovoljavajući je i kvalitet. Prosječni prinosi merkantilne pšenice ovise prije svega od zemljišta i primjenjene agrotehnike, a kreću se od 4.0 – 8.5 t/ha, dok kvalitet ovisi od sortimenta i primjenjene agrotehnike, sa hektolitarskom masom od 78 – 83 kg/hl, te udjelom proteina 11 – 15%.

  Kao i prethodnih godina, potrebno je naglasiti primjenu pune agrotehnike, pri čemu se upravo na ekstremnim proizvodnim godinama uočava razlika u prinosima i kvalitetu. Na temelju prethodnih godina neophodna je tendencija novih, održivih i suvremenih metoda poljoprivredne proizvodnje.

  Savjetodavci ovoga Ministarstva dostupni su u Orašju i Odžaku svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati, izvijestili su iz Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti