Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske

Prestanak epidemije zarazne bolesti COVID-19

Ovim putem obavještavamo sve stanovnike Županije Posavske da je dana 08.06.2023. godine službeno stupila na snagu Naredba o prestanku epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službene...

Sistematski pregledi za djecu

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane stanovnike Županije Posavske da će od 01.06.2023. godine početi besplatni sistematski pregledi za djecu rođenu 2018. i 2019. godine.Naime,...

Obavijest o produženju prava na doplatak za djecu

Skupština Županije Posavske je 12. srpnja 2022. godine usvojila izmjene i dopune Zakona o doplatku za djecu. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o...

Pogledajte sve obavijesti ministarstva

ministar zdravstva i socijalne politike

Damir Živković

Adresa

Jug I bb 76270 Orašje
Tel/fax:+387 31 713 345
 e-mail: zdravstvo@zp.gov.ba

Više o Ministarstvu

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose prvenstveno na:

  • zdravstvenu zaštitu stanovništva,
  • organizaciju, rad i razvoj zdravstvene i socijalne djelatnosti,
  • praćenje zdravstvenih potreba stanovništva,
  • zdravstveno osiguranje,
  • socijalnu i dječju zaštitu,
  • zaštitu civilnih žrtava rata,
  • zaštita obitelji i drugi poslovi u oblasti socijalne politike, djelatnosti društvenih organizacija i udruženja građana u socijalno-humanitarnoj oblasti,
  • vođenje inspekcijskog nadzora u oblastima iz nadležnosti Ministarstva
  • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva
  • nadzor na radom zdravstvenih i socijalnih ustanova.