Više

  Obavijest za studente medicine

  Najčitanije

  U skladu s Odlukom o dodjeli stipendija studentima medicine (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 20/23) (u daljnjem tekstu: Odluka), pravo na dodjelu stipendija imaju studenti medicine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
  -da je student državljanin Bosne i Hercegovine i ima prebivalište u Županiji Posavskoj (u daljnjem tekstu: Županija),
  -da je student upisan prvi put, kao redovit student, u neku od godina studija medicine na javnom medicinskom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu,
  -da se pismeno obveže da će se uposliti u javnoj zdravstvenoj ustanovi na području Županije nakon završetka studija koja iskaže potrebu za upošljavanjem, najmanje za polovinu stipendiranog razdoblja,
  -da ne koristi stipendiju po drugom osnovu.

  Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Jug 1. bb. 76 270 Orašje do 01.12. godine u kojoj je prvi puta redovito upisana bilo koja godina studija medicine.
  Uz zahtjev za dodjelu stipendije se prilaže dokumentacija iz članka 4.(2) Odluke.
  Ministarstvo sa studentom i roditeljima studenta zaključuje Ugovor o dodjeli stipendije (u daljnjem tekstu:Ugovor) uz uvjete navedene u Odluci.
  Sastavni dio ugovora čini notarski obrađena isprava o obvezi studenta i roditelja studenta.
  Troškove obrade isprave snosi Ministarstvo.

  Stipendija se isplaćuje u trajanju od deset mjeseci za akademsku godinu u kojoj je student ostvario pravo na stipendiju, putem tekućeg računa stipendista u mjesečnom iznosu od 500,00 KM.
  Ugovori o stipendiranju zaključeni do dana stupanja na snagu Odluke, ostaju na snazi do isteka vremena na koje su zaključeni, odnosno do prestanka ugovora o stipendiranju.
  Stipendisti koji su zaključili ugovor o stipendiranju do dana stupanja na snagu Odluke, mogu u roku 90 dana nakon stupanja na snagu Odluke, zaključiti sa Ministarstvom aneks ugovora u skladu s Odlukom.

  Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 031-711-991.

  M I N I S T A R
  Damir Živković, mag. oec.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti