Županijski zavodi i službe

Županijski zavod za pružanje pravne pomoći

Melita Huseinović                         Adresa: 

direktor                                                    Glavni trg bb

76290 Odžak

Tel./fax: +387 31 763 507

e-mail: upp.odzak@gmail.com

Županijski zavod za pružanje pravne pomoći Županije Posavske je upravna organizacija kojoj je strateški cilj pružanje besplatne pravne pomoći osobama koje nisu u mogućnosti koristiti stručne, pravne i odvjetničke usluge iz razloga nemogućnosti plaćanja istih .

Osnovni oblici besplatne pravne pomoći su:

 • opće informacije o pravima i obavezama
 • pravni savjeti
 • zastupanje kao branitelji u kaznenom i prekršajnom sudskom postupku
 • zakonski zastupnici u izvanparničnom, parničnom i izvršnom sudskom postupku te pred drugim javnim institucijama.

Korisnici besplatne pravne pomoći su fizičke osobe i to prema statusu :

 • žrtve nasilja u obitelji i na osnovu spola
 • korisnici stalne pomoći iz socijalne zaštite
 • duševno oboljele osobe i osobe kojima  je oduzeta poslovna sposobnost
 • umirovljenici s najnižom mirovinom
 • nezaposlene osobe
 • ratni vojni invalidi i branitelji Domovinskog rata
 • djeca u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta
 • tražitelji azila.

Korisnici besplatne pravne pomoći prema imovinskom stanju su osobe lošeg imovnog stanja i bez primanja.