Više

  Vlada Županije Posavske
  Jug I
  76270 Orašje
  Bosna i Hercegovina

  Telefonska centrala:
  +387 31 713 265
  +387 31 713 277
  +387 31 713 374
  +387 31 713 402
  +387 31 717 057
  +387 31 717 656

  Ured predsjednika Vlade

  Jug I
  76270 Orašje
  Email: predsjednik@zupanijaposavska.ba
  +387 31 713 806

  Ministarstvo branitelja

  Jug I
  76270 Orašje
  Email: branitelji@zp.gov.ba
  +387 31 712 093

  Ministarstvo unutarnjih poslova

  3.Ulica
  76270 Orašje
  Email: mup@zp.gov.ba
  +387 31 712 044

  Ministarstvo financija

  Jug I
  76270 Orašje
  Email: financije@zp.gov.ba
  +387 31 712 695

  Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta

  Jug I
  76270 Orašje
  Email: prosvjeta@zp.gov.ba
  +387 31 713 356

  Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva

  Jug I
  76270 Orašje
  Email: poljoprivreda@zp.gov.ba
  +387 31 713 327

  Služba za odnose s javnošću

  Jug I
  76270 Orašje
  Email:press@zp.gov.ba
  +387 31 712 696

  Ured za zakonodavstvo

  Jug I
  76270 Orašje
  Email: zakonodavstvo@zp.gov.ba
  +387 31 713 265 

  Ministarstvo pravosuđa i uprave

  Aleja mira b.b.
  76290 Odžak
  Email:pravosudje@zp.gov.ba
  +387 31 762 704

  Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša

  Jug I
  76270 Orašje
  Email: prometiveze@zp.gov.ba
  +387 31 713 330

  Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

  Jug I
  76270 Orašje
  Email: zdravstvo@zp.gov.ba
  +387 31 713 345

  Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja

  Glavni Trg BB
  76290 Odžak
  Email:gospodarstvo@zp.gov.ba
  +387 31 762 701

  Zajednička služba

  Jug I
  76270 Orašje
  Email: zajednicka.sluzba@zupanijaposavska.ba
  +387 31 713 894

  Ured za Razvoj i Europske integracije Županije Posavske

  Jug I
  76270 Orašje
  Email: razvoj@zupanijaposavska.ba
  +387 31 713 265