Vlada Županije Posavske
Jug I
76270 Orašje
Bosna i Hercegovina

Telefonska centrala:
+387 31 713 265
+387 31 713 277
+387 31 713 374
+387 31 713 402
+387 31 717 057
+387 31 717 656

Ured predsjednika Vlade

Jug I
76270 Orašje
Email: predsjednik@zupanijaposavska.ba
+387 31 713 806

Ministarstvo branitelja

Jug I
76270 Orašje
Email: branitelji@zp.gov.ba
+387 31 712 093

Ministarstvo unutarnjih poslova

3.Ulica
76270 Orašje
Email: mup@zp.gov.ba
+387 31 712 044

Ministarstvo financija

Jug I
76270 Orašje
Email: financije@zp.gov.ba
+387 31 712 695

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta

Jug I
76270 Orašje
Email: prosvjeta@zp.gov.ba
+387 31 713 356

Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva

Jug I
76270 Orašje
Email: poljoprivreda@zp.gov.ba
+387 31 713 327

Služba za odnose s javnošću

Jug I
76270 Orašje
Email:press@zp.gov.ba
+387 31 712 696

Ured za zakonodavstvo

Jug I
76270 Orašje
Email: zakonodavstvo@zp.gov.ba
+387 31 713 265 

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Aleja mira b.b.
76290 Odžak
Email:pravosudje@zp.gov.ba
+387 31 762 704

Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša

Jug I
76270 Orašje
Email: prometiveze@zp.gov.ba
+387 31 713 330

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

Jug I
76270 Orašje
Email: zdravstvo@zp.gov.ba
+387 31 713 345

Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja

Glavni Trg BB
76290 Odžak
Email:gospodarstvo@zp.gov.ba
+387 31 762 701

Zajednička služba

Jug I
76270 Orašje
Email: zajednicka.sluzba@zupanijaposavska.ba
+387 31 713 894

Ured za Razvoj i Europske integracije Županije Posavske

Jug I
76270 Orašje
Email: razvoj@zupanijaposavska.ba
+387 31 713 265