Vlada Županije Posavske
Jug I
76270 Orašje
Bosna i Hercegovina

Telefonska centrala:
+387 31 713 265
+387 31 713 277
+387 31 713 374
+387 31 713 402
+387 31 717 057
+387 31 717 656
Email:
info@zupanijaposavska.ba

Ured predsjednika Vlade

Jug I
76270 Orašje
Email:kabinet.predsjednik@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 040

Ministarstvo branitelja

Jug I
76270 Orašje
Email:branitelji@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 713

Ministarstvo unutarnjih poslova

3.Ulica
76270 Orašje
Email:mup@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 980

Ministarstvo financija

Jug I
76270 Orašje
Email:financije@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 695

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa

Jug I
76270 Orašje
Email:prosvjeta@zupanijaposavska.ba
+387 31 713 356

Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva

Jug I
76270 Orašje
Email:poljoprivreda@zupanijaposavska.ba
+387 31 714 412

Služba za odnose s javnošću

Jug I
76270 Orašje
Email:press@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 696

Ured za zakonodavstvo

Jug I
76270 Orašje
Email:zakonodavstvo@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 265 (LOKAL 223)

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Glavni Trg BB
76290 Odžak
Email:pravosudje@zupanijaposavska.ba
+387 31 762 704

Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša

Jug I
76270 Orašje
Email:prometiveze@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 919

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike

Jug I
76270 Orašje
Email:zdravstvo@zupanijaposavska.ba
+387 31 713 353

Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja

Glavni Trg BB
76290 Odžak
Email:gospodarstvo@zupanijaposavska.ba
+387 31 762 701

Zajednička služba

Jug I
76270 Orašje
Email:zajednicka.sluzba@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 265 (lokal 129)