O Županiji

Županija Posavska – jedna je od 10 županija Federacije Bosne i Hercegovine. Uspostavljena je mirovnim sporazumom za BiH 1996.g. Po ustroju kao županija sastavljena je od tri općine: Orašje, Domaljevac- Šamac i Odžak. Sjedište županijske izvršne vlasti (županijske Vlade) nalazi se u Orašju, gdje je smještena i glavnina ostalih upravnih, javnih i sektorskih županijskih institucija i organizacija. Sjedište zakonodavne vlasti (županijska Skupština) je u Domaljevcu. Sjedište pravosudnih institucija je u Odžaku.

Županija Posavska se prostire na sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine u riječnom pojasu, većim dijelom uz rijeku Savu i manjim uz rijeku Bosnu, pa je po tome specifična jer je životno vezana uz riječne nasipe.

Predstavlja granično područje s Republikom Hrvatskom sa kojom je povezana mostovima i graničniim prijelazima. To je ujedno i granica sa Europom, što je jedna od njenih značajnijih komparativnih prednosti. Takav položaj Županije Posavske osigurava dobru komunikacijsku povezanost sa drugim područjima u BiH i sa EU.

– Prema statističkim pokazateljima Federalnog zavoda za statistiku Županija Posavska prostorno zauzima 324,6 km2.

– Općina Orašje prostire se na 121,8 km, Općina Odžak je na prostoru od 158,4 km2 i općina Domaljevac Šamac je na površini od 44,4 km2
-U Županiji Posavskoj živi 44.648 stanovnika ( Hrvati 36.779 ili 82,38%, Bošnjaci 6.723 ili 15,06 % , Srbi 780 ili 1,75%, ostali i nepoznato 366 ili 0,82%).
Statistički podaci su preuzeti se nalaze na

https://fzs.ba/wp-content/uploads/2016/12/Konacni-rezultati-Popisa-2013.pdf

-Županija ima svoju zastavu i grb

– U Županiji Posavskoj su značajne poljoprivredne površine. Ukupne obradive površine na području Županije Posavske su 25.721 ha. Šume se prostiru na površini od 3.518,62 ha.

– Uz tradicijske kulture (pšenica i kukuruz) na posavskim oranicama sve su zastupljenije radno intenzivne kulture u povrtlarstvu i voćarstvu.
-U gospodarstvu na području ove Županije prisutna je privatna inicijativa i poduzetnički duh koji se osobito ogleda na Poduzetničkim zonama. Jedan broj poduzetnika bavi se proizvodnjom i to vrlo uspješno, a značajna je uslužna djelatnost.
-Kulturni sadržaji, kao dio svakodnevice, postaju bitna potreba uvjetovana kvalitetom življenja. U županiji se svake godine održavaju brojne kulturne manifestacije. Na razini Županije središnja je manifestacija regionalnog značaja „Dani hrvatskog filma – Ivo Gregurević“, kao još nekoliko tradicionalnih manifestacija kojima se njeguje kulturna baština tri posavske općine kao što su uz ostale u Odžaku „Posavsko kolo“, u  općini Orašje „Dani Tolise“ i u Domaljevcu „Domaljevačka tkanica“. U Županiji Posavskoj djeluje pod krovom franjevačkog samostana u Tolisi i muzej „Vrata Bosne“.
– Sport je jedan od veleposlanika Županije Posavske. Područje poznato po velikom broju nogometnih klubova, popularna i sa dugom tradicijom odbojke, a veliki su broj priznanja u Županiju Posavsku donijeli i tzv. dvoranski sportovi.

DOSADAŠNJI PREDSJEDNICI

Neven Đukić           1996.-1998.

Slavo Bago              1998.-2001.

Ivo Vincetić             2001.-2003.

Ivo Vincetić             2003.-2007.

Mijo Matanović       2007.-2011.

Marijan Oršolić       2011.-2015.

Marijan Klaić          2015.-2019.

Đuro Topić              2019.-