Više

  Obavijest o obveznom uklanjanju ambrozije

  Najčitanije

  Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) je jednogodišnja biljka koja naraste od 1 do 1,5 metar visine te predstavlja vrlo opasan korov koji je prisutan u našim krajevima i osim što je veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji, ambrozija je i najagresivniji izvor alergena, te postaje sve veći zdravstveni problem za stanovništvo.
  I ove godine primjećena je njezina pojava na našim poljima, najbolje raste na sunčanom, nedovoljno obrađenom zemljištu, gdje nema konkurenciju ostalih korova, a najviše štete čini na okopavinama kukuruzu, soji, suncokretu, krumpiru i u povrtnim kulturama.

  Vlada Federacije je donijela Odluku o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste – Ambrosia artemisiifolia L. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 89/11) te resorno Ministarstvo obavještava svu javnost o obveznom uklanjanju ambrozije u cilju njezinog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja.

  Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada), šuma i lovišta, građevinskog zemljišta, subjekti koji upravljaju vodotocima i kanalima, subjekti koji upravljaju i održavaju parkovima, grobljima i drugim zelenim javnim površinama, kao i subjekti koji održavaju površine uz javne puteve i ceste dužni su tijekom vegetacije u više navrata redovito uklanjati ambroziju.

  Tijekom vegetacijske sezone potrebno je u više navrata vršiti uklanjanje ambrozije sa svojih površina uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova sljedećim mjerama:
  agrotehničkim – pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene odnosno nezasijane poljoprivredne površine,
  mehaničkim – međurednom kultivacijom, okopavanjem, plijevenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom višekratnom košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka i
  kemijskim – uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu Bosni i Hercegovini za suzbijanje ambrozije a sukladno uputi za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

  Pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine također se reducira pojava ambrozije naredne godine.

  Stoga, apeliramo svu javnost da tijekom vegetacijske sezone, u više navrata, a posebno u periodu od kraja lipnja (prije cvjetanja), pa sve do listopada provode mjere suzbijanja i uništavanja ambrozije, izvijestili su iz Ministarstvo poljoprivrede, vodprivrede i šumarstva Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti