KATEGORIJA

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Javna rasprava o nacrtu Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Županije Posavske

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske je na temelju Zaključka Skupštine Županije Posavske uputilo nacrt Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Županije...

Posljednje obavijesti

spot_img