Više

  10. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na sjednici Vlade Županije Posavske održanoj 29.04.2019. godine u Orašju dana je financijska potpora organizaciji i provedbi Međunarodnog sajma poduzetništva Orašje 2019 – MSPOO 2019. (3.000,00 KM). Sajam će se održati u razdoblju od 3. do 5. svibnja 2019. g. na prostoru Školsko-sportskog centra u Orašju, uz minimalno 30 gospodarstvenika izlagača. Cilj je sajma promoviranje poduzetničkog duha, stvaranja mogućnosti za širenje tržišta i povećanje proizvodnje i predstavljanja investicijskih potencijala.

  ŽUPANIJA POSAVSKA NAJVIŠE U F BiH POTIČE GOSPODARSTVO Vlada je razmatrala i usvojila Informaciju o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga u 2018. godini. Resorni ministar Dragutin Živković analitički je pojasnio je kako su trošena javna sredstva, ukazao na dobre projekte i programe te naglasio da su značajna sredstva plasirana u gospodarstvo Županije Posavske. Predsjednik Vlade Đuro Topić istaknuo je da Županija Posavska u postotku najviše sredstava izdvaja za gospodarstvo u odnosu na druge županije Federacije BiH. Prema gospodarstvu u Županiji Posavskoj usmjereno je u 2018.g. 1.144.513 KM.

  POTPORA VRTIĆU, MOTORISTIMA, OBRTNIČKOJ KOMORI Iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu odobreno je izdvajanje sredstava od 7.000,00 KM u svrhu financijske pomoći redovitom radu Dječjeg vrtića Paola Cerueto Odžak. Odobreno je izdvajanje sredstava u ukupnom iznosu od 3.500,00 KM u svrhu financijske pomoći za organizaciju i provedbu 29. internacionalnih susreta motorista u Orašju kao i proračunsko izdvajanje sredstava Obrtničkoj komori Županije Posavske (15 000,00 KM). Isplata sredstava vršit će se sukcesivno u jednakim mjesečnim iznosima.

  SUFINANCIRANJE DIJELA ŠKOLARINE ZA STUDENTE
  Na ime ispunjenja ugovorenih obveza prema visokoškolskim ustanovama, odobreno je izdvajanje sredstava iz Proračuna ŽP za 2019.g. u iznosu od 99.750,00 KM, na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo (sufinanciranje dijela školarine za studente).

  Vlada Županije Posavske sufinancira 50% za prijevoz učenika iz tri posavske općine. Odobrena su sredstva za ožujak, školske 2018./2019. g. u iznosu od 37,959,00 KM.

  Na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti, odobreno je izdvajanje proračunskih sredstava u iznosu od 15.100,00 KM (za sedam zajednica, društava)

  GRANT NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA Vlada ŽP je usvojila Odluku kojom se utvrđuje način dodjele sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji „Grantovi neprofitnim organizacijama i udrugama građana“ u iznosu od 70.000,00 KM. Imenovano je i peteročlano Povjerenstvo koje će voditi cijeli postupak. Predsjednik Vlade Đuro Topić sugerirao je potrebu ranije objave cijeloga postupka u narednim godinama.

  AKCIJSKI PLAN 2019.-2021.
  Vlada ŽP je donijela Zaključak kojim se usvaja Akcijski plan 2019.-2021. Akcijski plan je izrađen na osnovu Strategije razvoja Županije Posavske za period 2016.-2020.godina, te na osnovu prikupljenih podataka i prijedloga projekata od strane relevantnih aktera uključenih u proces implementacije Strategije, pojasnio je Franc Kljajić, ravnatelj Ureda za razvoj i europske integracije.

  IZVJEŠTAJI I PROGRAMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA Vlada je razmatrala i usvojila izvještajna za 2018. g. te programska i financijska dokumenta za 2019. g. Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske o čemu je pojašnjenje kazao direktor Josip Vidović. Potrebno je pojačati transparentnost Zavoda o pravima osiguranika, osobito kada je riječ o esencijalnoj listi i e-receptima, naglašeno je tijekom sjednice.

  Prihvaćeni su Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice u Orašju za 2018. godinu, te Plan i program rada Županijske bolnice u Orašju za 2019. godinu o čemu je dodatno pojašnjenje predočio Vladi ŽP dr. Perica Jelečević, direktor bolnice. Naglasio je kako je bolnica stožerna zdravstvena ustanova, te ukazao na važnost stalne medicinske edukacija uposlenika, no bez reforme u zdravstvu, kazao je, nema značajnijih pomaka.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti