Više

  101. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (3.11.) održano je zasjedanje Vlade na kojoj je usvojena Odluka o korištenju sredstava koja su dodijeljena Županiji Posavskoj na temelju Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – kantoni- sredstva iz aranžmana s MMF-om“ na ime financijske pomoći Proračunu za provođenje strukturalnih reformi i prevladavanje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije COVID-19, kao i infrastrukturne projekte, u iznosu od 7.601.971,00 KM.
  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
  Usvojenim Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu, ukupni prihodi, primici i financiranje iznose 47.752.930,00 KM, dok rashodi i izdaci iznose 47.745.080,00 KM. Razlika između planiranih prihoda, primitaka i financiranja te rashoda i izdataka iznosi 7.850,00 KM, i služi za pokriće dijela akumuliranog deficita iz prethodnih godina.

  Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu.
  ODLUKE O DODJELI NEPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA PODUZEĆIMA I OBRTIMA
  Usvojeno je šest odluka iz resora Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja:
  -Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga.
  -Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava poduzeća, obrta i zadruga za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, kredite za obrtna sredstva, krediti za refinanciranje investicijskih kredita i financijski leasing.
  -Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava u svrhu dodjele nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim poduzećima-
  -Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za zaposlene u poduzećima, obrtima i zadrugama na području Županije Posavske za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2021. godine.
  -Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava poduzeća, obrta i zadruga za sufinanciranje upošljavanja neuposlenih osoba.
  -Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava u svrhu dodjele nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima.
  SANACIJA KANALA
  Vlada ŽP je dala suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji oštećenog prijelaza na kanalu Srnava (procijenjena vrijednost javne nabave je 10.200,00 KM bez PDV-a), te za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji protupožarnog šumskog puta Zatesi u KO Gornji Svilaj (Procijenjena vrijednost javne nabave je 32.100,00 KM bez PDV-a).
  SANACIJA MALE ŠKOLE U ODŽAKU
  Na sjednici Vlade ŽP dana je suglasnost OŠ Vladimira Nazora u Odžaku za provođenje postupka javne nabave radova – Sanacija objekta male škole kod parka radi unapređenja odgojno – obrazovnog rada Procijenjena vrijednost nabave ove Odluke iznosi cca 50.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece s posebnim potrebama smještene u ustanove za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji BiH u iznosu od 10.000,00 KM.
  GRANTOVI NIŽIM RAZINAMA VLASTI
  Županijska Vlada usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi nižim razinama vlasti u svrhu sufinanciranja započetih i planiranih projekata u MZ Tolisa i MZ Kostrč u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM.
  ODLUKE, ZAKLJUČCI
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za dvije osobe, kao i zaključci iz oblasti koje svojim radom pokriva Vlada Županije Posavske.
  EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA
  Damir Živković, predsjednik kriznog stožera i ministar zdravstva, rada i socijalne politike upoznao je Vladu sa Informacijom o epidemiološkom stanju u Županiji Posavskoj. Do dana 02.11.2021. godine potvrđen je koronavirus (COVID-19) kod 2188 osoba, od čega se 2038 osoba uspješno oporavilo i izliječene su, 114 osoba je preminulo, a trenutno je 36 aktivnih slučajeva na području Županije Posavske. Jedna osoba je hospitalizirana na COVID- odjelu Županijske bolnice Orašje. Do sada je je u Županiji Posavskoj cijepljeno 6568 osoba od kojih je 5446 osoba cijepljeno sa obje doze, kazao je ministar Živković. Informaciju je Vlada ŽP usvojila.
  Usvojen je zaključak da zapovijedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP za sprječavanje zaraze i širenja koronavirusa na području Županije Posavske ostaju na snazi za narednih 14 dana.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti