Više

  11. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (01.06.) održana 11. sjednica Vlade Županije Posavske.
  POVEĆANJE PORODILJNIH NAKNADA I PROŠIRENJE PRAVA
  Vlada Županije Posavske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama. Ovim Zakonom uređuje se pravo na porodiljnu naknadu za zaposlene majke, pravo na naknadu plaće za rad s polovinom punog radnog vremena nakon isteka porodiljnog odsustva, postupak za ostvarivanje prava, financijska sredstva i druga pitanja značajna za ostvarenje navedenih prava.
  Zakonom se predlaže povećanje naknade plaće ženi-majci u visini prosječne neto plaće koju je imala u posljednjih šest mjeseci koji su prethodili odlasku na porodni dopust. Naknada plaće ne može biti veća od prosječne neto plaće na području Federacije BiH iz prethodne godine, odnosno ne može biti manja od najniže neto plaće na području Federacije BiH iz prethodne godine. Poslodavac može ženi-majci u radnom odnosu uplatiti veći iznos do 100%-tne plaće na teret svojih sredstava. Zakonom se utvrđuje iznos naknade plaće za rad s polovinom punog radnog vremena kada osoba sukladno propisima o radu ne radi, ističe se u pojašnjenju.
  ZA VODOPRIVREDU
  Usvojena je Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu. Sredstva u iznosu od 300.000,00 KM. Utrošit će se za financiranje i sufinanciranje izgradnje i održavanja: zaštitnih vodnih objekata, objekata za odvodnjavanje, objekata za iskorištavanje voda i objekata za zaštitu voda od zagađivanja, kao i ostalih aktivnosti vezanih uz poslove upravljanja vodama (izrada tehničke dokumentacije, podloga za izdavanje koncesija i sl.), koje su u nadležnosti Županije.
  ZA UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
  Usvojena je Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Kapitalnog granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu. Sredstva u iznosu od 150.000,00 KM utrošit će se za financiranje projekata koji se odnose na provođenje mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta na prostoru Županije Posavske. Ista će po javnom pozivu biti realizirana preko mjesnih zajednica.
  KAPITALNI GRANT ZA VODOPRIVREDU
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju korištenja sredstava iz Kapitalnog granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu. Programom utroška sredstava iz Kapitalnog granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu, predviđena su sredstva u visini od 400.000,00 KM.
  IZGRADNJA I OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA
  Usvojena je Odluka, o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata i za podršku programu i projektima vjerskih zajednica na području i izvan područja Županije Posavske u iznosu od 127.500,00 KM za 11 subjekata.
  ZA PRIJEVOZ UČENIKA, ŠKOLSKE PROJEKTE
  Županijska Vlada usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu gradu Orašje, općini Odžak i općini Domaljevac-Šamac na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za travanj u školskoj 2022./2023. godini u ukupnom iznosu od 34.275,96 KM (gradu Orašje u iznosu od 10.932,48 KM, općini Odžak u iznosu od 19.685,40 KM, i općini Domaljevac-Šamac u iznosu od 3.246,57 KM).
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi fra Ilije Starčevića u Tolisi za provođenje postupka javne nabave radova sanacija dvorišta (cca 34.000,00 KM bez uračunatog PDV-a).
  SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ŽUPANIJE POSAVSKE 2024.-2026. G.
  Usvojen je Zaključak o usvajanju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske za razdoblje 2024.-2026. godina. Dokument sadrži strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske, osnovne makroekonomske pokazatelje za prethodno razdoblje, osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike Županije, pretpostavke društvenog i gospodarskog razvitka za razdoblje 2024.-2026. godina, procjenu prihoda i primitaka te usklađenu razinu ukupnih ciljanih rashoda i izdataka, kao i predviđene promjene javnog duga Županije Posavske u navedenom razdoblju. Dokument također predstavlja osnovu za izradu srednjoročnih i godišnjih planova za navedeno razdoblje, te imaju za cilj utvrditi temelj za pripremu Dokumenta okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2024.-2026. godina.
  ZAKLJUČCI
  Vlada Županije Posavske usvojila je Zaključak o izradi plana borbe protiv korupcije i plana integriteta.
  Usvojen je Zaključak o uspostavi financijskog upravljanja i kontrole kojim se zadužuju svi proračunski korisnici Županije Posavske da poduzmu aktivnosti na uspostavi financijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Zakonom o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 38/16) i Pravilnikom o provođenju financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 6/17 i 3/19).
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naknadnom pregledu po obavljenoj internoj reviziji kapitalnog granta Vlade kao i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj internoj reviziji zajedničkih javnih nabava.
  NERADNI DAN 8. LIPNJA – TIJELOVO
  Proglašava se četvrtak 8. lipnja 2023. godine (Tijelovo) kao neradni dan na području Županije Posavske povodom obilježavanja kršćanskog blagdana Tijelova. Neradni dan se odnosi na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.
  RAZNO
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Županijskog arhiva.
  Županijska Vlada dala je suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske i Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provedbu postupka javne nabave roba uredskog materijala.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti