Više

  112. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP jučer (23.02.) održana je sjednica Vlade ŽP na kojoj Vlada dala suglasnosti na usuglašeni tekst Kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske.
  PROGRAM ZAŠTITE OBITELJI S DJECOM
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu ( odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 1.590.000,00 KM).
  PORODILJNE NAKNADE
  Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama u duljem trajanju sukladno važećem propisu (godina dana po 300,00 KM).
  Usvojena je Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama u iznosu od 170.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 400.000,00 KM.
  POZITIVNA LISTA LIJEKOVA
  Usvojenom odlukom Vlade utvrđena je Pozitivna lista lijekova Županije Posavske, kao i cijene lijekova na Pozitivnoj listi lijekova. Donošenjem ove Odluke nastoje se ispuniti obveze iz Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kojom je propisano da su Županije obvezne u roku 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke usuglasiti svoje pozitivne liste lijekova sa Federalnom listom lijekova.
  PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite. Iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu u iznosu od 920.000,00 KM, za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći u iznosu od 29.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata u iznosu od 330.000,00 KM.
  ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta u iznosu od 26.000,00 KM.
  ODLUKE I RJEŠENJA
  Usvojene su sljedeće odluke: Odluka o pristupanju postupku dodjele koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na lokalitetu Tolisa I, k.o. Tolisa općina Orašje na razdoblje od pet godina, Odluka o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2022. godini u ukupnom iznosu od 169.200,00 KM, Odluka o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu političkim strankama i samostalnim zastupnicima u iznosu od 140.000,00 KM i Odluka o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske.
  Usvojena su rješenja: Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Županije Posavske u Skupštinu Turističke zajednice Županije Posavske, Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Povjerenstva za izbor prijedloga kandidata za poziciju člana Upravnog vijeća Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne, Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor prijedloga kandidata za poziciju člana Upravnog vijeća Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
  Vlada je prihvatila inicijativu Općine Odžak za pokretanje procedure donošenja zakona kojim bi se kopneni pejzaž Bara Starača proglasila zaštićenim pejzažom.
  NERADNI DAN 1. OŽUJKA – DAN NEOVISNOSTI BiH
  Usvojen je zaključak kojim je Vlada 1. ožujak 2022. godine (utorak) proglasila kao neradni dan na području Županije Posavske povodom obilježavanja Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti