Više

  120. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (12.05.) održana je sjednica Vlade ŽP na kojoj je usvojena Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na poziciji „Grant za zaštitu okoliša“.
  GRANT ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
  Predmet predložene Odluke je reguliranje materije koja se odnosi na utrošak sredstava prikupljenih od ekoloških naknada zagađivača (naknade pri registraciji motornih vozila) u Proračunu Županije Posavske za 2022.godinu na poziciji Grant za zaštitu okoliša, kako bi se ista povratno ulagala u neutralizaciju i sprečavanje negativnih utjecaja na okoliš, racionalnije korištenje prirodnih resursa i slično, tj. projekte od javnog i općeg interesa za sve građane.
  Sredstva odobrena Proračunom Županije Posavske za 2022.godinu Grant za zaštitu okoliša iznose 300.000,00 KM.
  GRANT NIŽIM RAZINAMA VLASTI

  Županijska Vlada usvojila je Odluku o korištenju sredstava „Grant nižim razinama vlasti“ utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu u iznosu od 500.000,00 KM čiji je cilj pružanje financijske potpore jedinicama lokalne samouprave u njihovom radu i djelovanju.
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu općini Domaljevac-Šamac, gradu Orašje i općini Odžak na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za ožujak u školskoj 2021./2022. godini u iznosu od 41.065,72 KM:
  -općini Domaljevac-Šamac, u iznosu od 5.885,00 KM,
  -gradu Orašje, u iznosu od 11.083,82 KM,
  -općini Odžak, u iznosu od 24.096,90 KM.
  Usvojena je Odluka o dopunama Pedagoških standarda za srednje obrazovanje kao i
  proračunsko izdvajanje u iznosu od 40.000,00 KM na ime sufinanciranja provođenja udžbeničke politike i izrade NPP-a.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2022.g. na ime sufinanciranja muzejske djelatnosti na području Županije Posavske u iznosu od 5.000,00 KM.
  RAZMATRANJE RADA ŽUPANIJSKIH INSTITUCIJA
  U okviru redovitih aktivnosti Vlada ŽP razmatra kroz izvještajna, financijska i programska dokumenta rad županijskih institucija.
  Razmatrano je i usvojeno Izvješće o radu Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2021. godinu i Financijsko izvješća Službe za upošljavanje Županije za 2021.godinu kao i Program rada Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2022. godinu. Usvojeno je i Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj za 2021. godinu. Dokumenti će biti proslijeđeni na razmatranje Skupštini Županije Posavske.
  RAZNO
  Vlada ŽP usvojila je Zaključak o prihvaćanju Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske.
  Usvojena je odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva financija Županije Posavske.
  Dana je suglasnost Ministarstvu financija Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga migracije informacijskog sustava financijskog upravljanja na novi server te nadogradnja istog za potrebe Ministarstva financija Županije Posavske.
  Vlada ŽP je odobrila proračunsko izdvajanje u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM u svrhu financijske potpore obilježavanju 30. obljetnice 104. brigade HVO.
  Odobren je proračunski iznos od 3.000,00 KM u svrhu financijske potpore redovitom funkcioniranju sportskog kluba (Malonogometni klub “Odžak”), kao i iznos od 2.000,00 KM u svrhu financijske potpore Mjesnoj zajednici Donja Mahala.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti