Više

  125. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP danas (23.06.) u Orašju je održana
  sjednica Vlade ŽP.
  PRODUŽENJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU DO NAVRŠENE 18. GODINE
  Vlada Županije Posavske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu. Zakonom je, usvojenim izmjenama i dopunama, osigurano pravo na doplatak za djecu u duljem trajanju. Umjesto dosadašnje dobne granice od 15. godina djeteta, sadašnjim izmjenama i dopunama pravo na doplatak na djecu pripada djetetu do navršene 18. godine života. Za provedbu ovoga Zakona potrebna su dodatna financijska sredstva koja su planirana izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu.
  DOPUNE I IZMJENE ZAKONA U OBLASTI ŠKOLSTVA
  Vlada Županije Posavske u kontinuitetu nastavlja u pravnoj regulativi donositi nove zakone, ili pak vršiti izmjene i dopune postojećih zakonskih akata. Na današnjem je zasjedanju Vlada ŽP utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj, Prijedlog zakona o dopuni i izmjenama Zakona o osnovnom školstvu i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o srednjem školstvu.
  SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ŽP 2023.-2025. g.
  Usvojen je Zaključak o usvajanju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske za razdoblje 2023.-2025. godine. To je dokument koji sadrži strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske, osnovne makroekonomske pokazatelje za prethodno razdoblje, osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike Županije, pretpostavke društvenog i gospodarskog razvitka za razdoblje 2023.-2025. godina, procjenu prihoda i primitaka te usklađenu razinu ukupnih ciljanih rashoda i izdataka, kao i predviđene promjene javnog duga Županije Posavske u navedenom razdoblju. Dokument predstavlja osnovu za izradu srednjoročnih i godišnjih planova za navedeno razdoblje, te ima za cilj utvrditi temelj za pripremu Dokumenta okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2023.-2025. godina.
  ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE
  Usvojenom odlukom Vlade ŽP odobreno je izdvajanje sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj u ukupnom iznosu od 450.000,00 KM, kako slijedi:
  -Županijska bolnica Orašje 200.000,00 KM
  -Dom zdravlja Orašje 100.000,00 KM
  -Domu zdravlja Odžak 80.000,00 KM
  -Domu zdravlja Domaljevac – Šamac 35.000,00 KM
  -Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske 35.000,00 KM
  Zdravstvene ustanove na području Županije Posavske obratile su se resornom Ministarstvu sa zahtjevima za financijskim sredstvima koja su im potrebna u svrhu investicijskog ulaganja, investicijskog i tekućeg održavanja zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava ,te informatizacije zdravstvene djelatnosti, što je Vlada odlukom odobrila.
  Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2022. godinu. Zavod zdravstvenog osiguranja će ugovoriti plaćanja usluga zdravstvene zaštite u iznosu od 1,077692 KM.
  MINISTARSTVO BRANITELJA
  Vlada Županije Posavske dala je suglasnost na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva branitelja Županije Posavske. Ministarstvo time želi kadrovski stvoriti pretpostavke za djelovanje socijalnog radnika u području suradnje sa udrugama proisteklih iz Domovinskog rata i na taj način unaprijediti tu suradnju.
  DODJELJENA KONCESIJA ZA EKSPLOATACIJU ŠLJUNKA
  Usvojena je Odluka o dodjeli koncesije. Gospodarskom društvu „VIAKOP“ d.o.o. Oštra Luka, grad Orašje dodjeljuje se koncesija za eksploataciju šljunka i pijeska na lokalitetu Tolisa I, na parcelama k.č. broj: 5296, 5297 i 5298 k.o. Tolisa u Tolisi.
  Dana je suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji protupožarnog šumskog puta Zatesi u KO Gornji Svilaj od km 0+307,45 do km 0+617,09. Procijenjena vrijednost javne nabave je 29.600,00 KM bez PDV-a.
  LIJEČNIČKI PREGLEDI POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA
  Vlada je odlukom dala suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka vezano za usluge obavljanja liječničkih pregleda policijskih službenika (procijenjena vrijednost navedene nabave iznosi 10.000,00KM bez uračunatog PDV-a).
  VATROGASTVO
  U sklopu ukupnih aktivnosti Vlade na stvaranju preduvjeta rada profesionalne vatrogasne postrojbe u Županiji Posavskoj, te dva odjeljenja te postrojbe, dana je suglasnosti Županijskoj upravi civilne zaštite za provođenje postupka javne nabave radova asfaltiranje prostora ispred Vatrogasnog doma u Odžaku radi pristupačnijem prilasku vatrogasnim vozilima. Procijenjena vrijednost nabave radova iznosi 18.000,00 KM bez PDV-a.
  RAZNO
  Dana je suglasnost Županijskoj upravi za inspekcijske poslove za donošenje rješenja o isplati nagrade za iznimne rezultate na poslu za vrijeme trajanja pandemije izazvane korona virusom ( za 14 djelatnika po 300,00 KM).
  Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave – usluge nadzora nad sanacijom i rekonstrukcijom lokalnih cesta u Gradu Orašje i općini Domaljevac-Šamac (procijenjena vrijednost javne nabave je 11.800,00 KM bez PDV-a).
  Odobreno je Mjesnoj zajednici Oštra Luka iznos od 3.000,00 KM u svrhu financijske potpore za završetak radova na lovačkoj kući.
  Usvojen je Zaključak o utvrđivanju najvišeg iznosa naknade za angažiranje osoba na temelju ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova.
  Usvojen je Zaključak o izmjeni Zaključka o visini osnovice za obračun plaća uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske. Vlada Županije Posavske je s predstavnicima granskih sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Županije Posavske, policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske, te službenika organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine dan 09.06.2022. godine zaključila Sporazum o osnovici za obračun plaća korisnika Proračuna Županije Posavske kojim je, između ostaloga, postignut dogovor o povećanju osnovice za obračun plaća uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske sa 122,00 KM na 135,00 KM.
  Usvojena je Odluka o odobravanju prodaje stalnih sredstava (pet vozila). Razlog donošenja ovakve Odluke temelji se na dotrajalosti vozila, velikim troškovima održavanja, povećanoj potrošnji goriva i ulja, prijeđenoj kilometraži i zastarjelosti motora, a jedno vozilo nije u voznom stanju nakon prometne nezgode. Rješenjem je imenovano Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti