Više

  126. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (30.6.2022. g.) je održana 126. sjednica Vlade.
  ZAKON O IMOVINI
  Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o imovini Županije Posavske. Zakonom o imovini Županije Posavske definiraju se planovi upravljanja i raspolaganja, kao i postupci redovnog raspolaganja, neposredne pogodbe i neposredne zamjene nekretnina, također uređuje se i jedinstvena evidencija imovine, nepokretnih i pokretnih stvari koje služe za obavljanje funkcije institucija i tijela Županije. Ovakvim zakonskim rješenjem koje je usklađeno s mišljenjem Ureda visokog predstavnika uredit će se područje za koje dosad nije postojao zakonski propis, što će doprinijeti očuvanju vladavine prava i zaštiti imovinskih interesa Županije Posavske, pojasnio je ministar pravosuđa i uprave Županije Posavske Pero Radić.
  IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ORUŽJU I STRELJIVU
  Vlade je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu. Temeljni razlog izmjena i dopuna Zakona je usklađivanje s europskom regulativom. Propisana je nova kategorizacija, što u konačnici omogućava efikasniji nadzor nad legalnim tokovima oružja, te je jednoznačno propisan sastav povjerenstva koje postupa po žalbama, preuzete su europske definicije o oružju, streljivu i ispravama o oružju. Precizirani su izuzeci u nabavci oružja i ograničenja vezana za nabavku, posjedovanje i držanje oružja, te je bliže opisana legalizacija i amnestija oružja, obrazložio je ministar unutarnjih poslova Županije Posavske Željko Nedić.
  GRANTOVI ZA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POTREBE, ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE I CENTRE ZA SOCIJALNI RAD
  Donesene su odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na pozicijama Grant za socijalne potrebe, Grant za zdravstvene potrebe i Grant za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad. Izmjene se odnose na povećanja iznosa sredstava. Dopune programa se odnose na izvore sredstava odnosno objavu izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu.
  GRANTOVI ZA VJERSKE ZAJEDNICE, KULTURU I INFORMIRANJE
  Vlada je donijela odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu na pozicijama Grant za financiranje vjerskih zajednica, Grant za kulturu i Grant za informiranje. Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu s Granta za informiranje. Sredstva su predviđena Proračunom Županije Posavske za 2022. godinu.
  PRIJEVOZ UČENIKA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu općini Domaljevac-Šamac, gradu Orašje i općini Odžak na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za svibanj u školskoj 2021./2022. godini u iznosu od 40.150,86 KM (općini Domaljevac-Šamac 5.527,50 KM, gradu Orašje 10.526,36 KM, općini Odžak 24.097,00 KM).
  ZA DIGITALIZACIJU U SREDNJIM ŠKOLAMA
  Vlada je usvojila odluke o davanju suglasnosti Školskom centru fra Martina Nedića u Orašju, Srednjoj strukovnoj školi Orašje u Orašju i Srednjoj školi Pere Zečevića u Odžaku za provođenje postupka javne nabave roba informatičke opreme za potrebe digitalizacije. Procijenjena vrijednost po javnoj nabavi je 17.000,00 KM bez PDV-a.
  ZA OBROKE UČENIKA RAZREDNE NASTAVE OD I. DO V. RAZREDA
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga pripremanja i isporučivanja obroka za učenike razredne nastave od I. do V. razreda u osnovnim školama na području Županije Posavske. Procijenjena vrijednost javne nabave je 160.000,00 KM bez PDV-a.
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Vladi Županije Posavske u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM u svrhu financijske pomoći funkcioniranju Hrvatske Akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini.
  Usvojena je Odluka o odobravanju uplate dodatnih doprinosa za staž osiguranja s uvećanim trajanjem uposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske. Razlog za donošenje predmetne Odluke je ispunjenje zakonom utvrđene dospjele, a blagovremeno neizmirene obveze Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske prema uposlenicima.
  SOFTVER ZA ANALIZU PROMETA
  Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga održavanje softvera za analizu prometa RENATA. Procijenjena vrijednost nabave je 24.000,00 KM bez PDV-a.
  Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Županijskoj upravi civilne zaštite za provođenje postupka javne nabave radova, rekonstrukcija i dogradnja ureda na zgradi Vatrogasnog doma Donja Mahala. Procijenjena vrijednost javne nabave je 29.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Statut Turističke zajednice Županije Posavske.
  ZAKLJUČCI
  Vlada ŽP je usvojila Zaključak o prihvaćanju Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske.
  Usvojen je Zaključak o popuni upražnjenih radnih mjesta – policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti