Više

  13. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na današnjoj sjednici Vlade Županije Posavske održanoj uz predsjedanje Đure Topića usvojen je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o županijskoj Agenciji za privatizaciju. Usvojen je i Program utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu. Sredstva predviđena ovim Programom trošit će se isključivo za financiranje i sufinanciranje izgradnje i održavanja: zaštitnih vodnih objekata, objekata za odvodnju, objekata za iskorištavanje voda i objekata za zaštitu voda od zagađivanja, kao i ostalih aktivnosti vezanih uz poslove upravljanja vodama (izrada tehničke dokumentacije, podloga za izdavanje koncesija i sl.), koje su u nadležnosti Županije. Sredstva odobrena Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu, za Grantove za vodoprivredu iznose 300.000,00 KM.

  GRANT ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
  Usvojen je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Svrha programa je osiguranje financijskih sredstava za realizaciju izdataka koji su utvrđeni Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Ukupna visina sredstava je 40.000,00 KM.

  POTPORA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
  Iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu odobreno je izdvajanje sredstava zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za održavanju tekuće likvidnosti, prostornih uvjeta i sredstava za rad u ukupnom iznosu od 115.000,00 KM: Županijskoj bolnici Orašje (80.000,00 KM), Domu zdravlja Orašje (15.000,00 KM), Domu zdravlja Odžak (15.000,00 KM) i Domu zdravlja Domaljevac – Šamac (5.000,00 KM).

  GRANTOVI ZA ŠUMARSTVO
  Vlada ŽP odobrila je korištenje sredstava iz Grantova za šumarstvo Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, u iznosu od 150.000,00 KM, za realizaciju Programa utroška sredstava. Programom utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu, utvrđeno je da će se sredstva u visini od 150.000,00 KM utrošiti za realizaciju projekata iz oblasti šumarstva.

  Vlada je usvojila Nacrt odluke kojom se utvrđuje se način imenovanja radnih tijela (povjerenstava, koordinacija, odbora, timova i slično), način utvrđivanja i visina novčane naknade za članove, eksperte i tehničke osobe radnih tijela koja imenuje Vlada Županije Posavske i rukovoditelji županijskih tijela državne službe. Razlog donošenja ove Odluke jeste utvrđivanje jedinstvenih jasnih i konciznih pravila kao temelj imenovanja svakog radnog tijela koja imenuje Vlada Županije Posavske i rukovoditelji županijskih tijela državne službe.

  NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
  Iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu odobrena je dodjela sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM neprofitnim organizacijama i udrugama građana (ukupno 35.).
  Prihvaćeno je Izvješće o provođenju aktivnosti iz Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Županije Posavske 2016.-2019., za 2018. godinu.

  Povodom obilježavanja kršćanskog blagdana Tijelova Vlada ŽP je donijela Zaključak kojim se 20. lipnja (četvrtak) 2019.godine proglašava neradnim danom na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti