Više

  45. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (29.02.) održana 45. sjednica Vlade ŽP.
  NOVOOSNOVANI VLADIN URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ŽUPANIJE POSAVSKE
  Usvojena je Odluka o opisu posla i uvjetima koje mora ispunjavati ravnatelj Ureda za borbu protiv korupcije Županije Posavske. Razlog za donošenje Odluke jeste stvaranje pretpostavki za funkcioniranje Ureda za borbu protiv korupcije Županije Posavske koji je utemeljen Uredbom o osnivanju navedenog Ureda. Usvojena je i Odluka o dopuni Odluke o načinu signiranja akata Vlade Županije Posavske i županijskih tijela uprave, kako bi se omogućilo funkcioniranje novoosnovanog Vladinog Ureda za borbu protiv korupcije utvrđivanjem signature za taj Ured.
  GRANT ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.
  Sredstva na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu je u iznosu od 90.000,00 KM.
  Razlog za donošenje ove Odluke je stvaranje pretpostavki za ispunjenje obveza za: provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja na području Županije Posavske (iznos od 20.000,00 KM), nabavka materijalno-tehničkih sredstava i opreme za opremanje Županijskog stožera civilne zaštite (u iznosu od 20.000,00 KM) i deminiranje terena na području Županije Posavske (iznosa od 50.000,00 KM).
  GRANT NIŽIM RAZINAMA ZA SANIRANJE POSLJEDICA OLUJNOG NEVREMENA
  Županijska vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant nižim razinama za uklanjanje posljedica prirodnih nesreća nastale od olujnog nevremena 2023. godine. Za realizaciju ove Odluke zadužena je Županijska uprava civilne zaštite.
  Vlada Županije Posavske je Odlukom broj:01-02-405/23 od 20.07.2023. godine proglasila stanje prirodne nesreće izazvane olujnim nevremenom na području Županije Posavske. Razlog za izradu Programa utroška sredstava i donošenje predmetne Odluke je raspodjela sredstava lokalnim samoupravama.
  Prema kriterijima raspodjele sredstava odluka se odnosi na fizičke i pravne osobe u privatnom vlasništvu koji su imali štetu veću od 1.000,00 KM na slijedećim materijalnim dobrima:
  -na građevinskim objektima kod fizičkih osoba,
  -na građevinskim objektima i opremi kod fizičkih i pravnih osoba u privatnom vlasništvu,
  -na plastenicima, plasteničkoj proizvodnji i proizvodnji suncokreta.
  Sredstva se raspoređuju za Grad Orašje( iznos od 200.000,00 KM), Općinu Odžak (iznos od 120.000,00 KM) i Općinu Domaljevac-Šamac (iznos od 180.000,00 KM).
  PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA, IZGRADNJE I OBNOVE JAVNIH CESTA
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Plan i Program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2024. godinu, Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske. Pored ulaganja u poslove održavanja, zaštite i sanacije regionalnih cesta, Ministarstvo vodi i aktivnost sanacije i rekonstrukcije lokalnih cesta u suradnji sa općinama i gradovima Županije Posavske, koji su dužni projekte evidentirati, sačiniti i pripremiti na način kako bi se postupak javne nabave obavio na vrijeme. U Proračunu Županije Posavske za 2024. godinu, formirana su dva ekonomska koda i to: rekonstrukcija i investicijsko održavanje lokalnih cesta i rekonstrukcija i investicijsko održavanje regionalnih cesta, od kojih prvi podrazumijeva ulaganja u tuđa sredstva. Ukupna sredstva za realiziranje Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2024. godinu su u iznosu od 2.660.000,00 KM.
  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Usvojena je Odluka o korištenju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu s pozicije Grant za sufinanciranje prijevoza učenika. Ovom Odlukom utvrđuje se korištenje sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu s pozicije Grant za sufinanciranje prijevoza učenika u iznosu od 400.000,00 KM, na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske..
  RJEŠENJA, ODLUKE
  Doneseno je i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske prema kojemu je novi član Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske novoimenovani ministar MUP-a Županije Posavske Đuro Delić.
  Usvojeno je Rješenja o postavljenju ravnatelja Zajedničke službe Vlade Županije Posavske (Marina Baotić iz Donje Mahale).
  Usvojena je Odluka o utvrđivanju visine blagdanske/praznične naknade za obilježavanje Međunarodnog dana žena u 2024. godini (iznos od 100,00 KM).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti